HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Khoa học Công nghệ
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 15 | 2
Ngày gửi: 07/12/2023
Ngày trả lời: 14/12/2023
Người gửi:  Tiên Nguyễn   Địa chỉ: 25 Xuân Tâm, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 20/04/2022
Ngày trả lời: 21/04/2022
Người gửi:  Nguyễn Lê Huy Tín   Địa chỉ: Hoà Khánh Bắc- Liên Chiểu
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 23/03/2022
Ngày trả lời: 24/03/2022
Người gửi:  Phạm Nguyễn Phú   Địa chỉ: Tổ 50 phường thọ quang- quận Sơn trà - TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 09/02/2022
Ngày trả lời: 10/02/2022
Người gửi:  Phạm Nguyễn Phú   Địa chỉ: 39 Nguyễn thị Hồng - phường thọ quang - quận Sơn trà
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 18/10/2021
Ngày trả lời: 18/10/2021
Người gửi:  Hoàng văn giới   Địa chỉ: Thôn 5 xã cưni huyện eakar tỉnh dak lak
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 14/05/2021
Ngày trả lời: 17/05/2021
Người gửi:  Tôn Nữ Nhất Bình   Địa chỉ: 08 Hà Văn Tính, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 04/07/2018
Ngày trả lời: 10/07/2018
Người gửi:  Ngọc An   Địa chỉ: K67/2 Yên Báy, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Khoa học & Công nghệ
Ngày gửi: 03/07/2018
Ngày trả lời: 05/07/2018
Người gửi:  PHAN ĐÌNH THÁI SƠN   Địa chỉ: Đội QLHC-TTXH công an huyện Krông Nô - tỉnh Đăk Nông
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 02/08/2016
Ngày trả lời: 11/08/2016
Người gửi:  Nguyễn Hoa   Địa chỉ: Việt Nam
Đơn vị trả lời: BQL Khu công nghệ cao Đà Nẵng
Ngày gửi: 10/03/2016
Ngày trả lời: 10/03/2016
Người gửi:  Vũ Ngọc Thành   Địa chỉ: Tổ chức bảo tồn Vọoc vá
Đơn vị trả lời: Ban biên tập Cổng thông tin điện tử