HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lao động Thương binh và Xã hội
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 474 | 48
Ngày gửi: 27/03/2024
Ngày trả lời: 27/05/2024
Người gửi:  Nguyễn Bửu   Địa chỉ: 19 Nguyễn Giản Thanh, An Khê, Thanh Khê, Đà nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 12/04/2024
Ngày trả lời: 27/05/2024
Người gửi:  Nguyễn Hoài An   Địa chỉ: Hòa Minh - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 15/05/2024
Ngày trả lời: 24/05/2024
Người gửi:  Nguyễn thị ly châu   Địa chỉ: Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 15/05/2024
Ngày trả lời: 22/05/2024
Người gửi:  Lê Thị Bích Quý   Địa chỉ: Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 15/05/2024
Ngày trả lời: 22/05/2024
Người gửi:  NGUYỄN HOÀNG DIỆU HOA   Địa chỉ: Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 11/03/2024
Ngày trả lời: 22/05/2024
Người gửi:  Dương Phú Hảo   Địa chỉ: Thôn La Châu, xã Hòa Khương
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 29/03/2024
Ngày trả lời: 01/04/2024
Người gửi:  Đoàn Trọng Thịnh   Địa chỉ: Xã Hoà Châu, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 16/02/2024
Ngày trả lời: 05/03/2024
Người gửi:  Jenny Hoàng   Địa chỉ: Da Nang, Việt Nam
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 22/02/2024
Ngày trả lời: 05/03/2024
Người gửi:  NGUYỄN NGỌC THÀNH   Địa chỉ: K393/H15/05 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 23/01/2024
Ngày trả lời: 05/03/2024
Người gửi:  Nguyễn Phạm duy   Địa chỉ: Trường xuân a Thới Lai thanh pho Cần Thơ
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội