HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 5 | 1
Ngày gửi: 16/04/2014
Ngày trả lời: 23/04/2014
Người gửi:  Phan Thịnh   Địa chỉ: Điện Nam, Điện Bàn, Quảng Nam
Đơn vị trả lời: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Ngày gửi: 02/01/2014
Ngày trả lời: 06/01/2014
Người gửi:  Nguyễn Tiến Bảy   Địa chỉ: Thăng Bình, Quảng Nam
Đơn vị trả lời: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Ngày gửi: 10/12/2013
Ngày trả lời: 16/12/2013
Người gửi:  Hải Vân   Địa chỉ: Tổ 69 Phước Ninh, quận Hải Châu
Đơn vị trả lời: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Ngày gửi: 15/08/2013
Ngày trả lời: 15/08/2013
Người gửi:  Nguyễn An   Địa chỉ: Hòa Khánh
Đơn vị trả lời: UBND Quận Liên Chiểu
Ngày gửi: 09/05/2013
Ngày trả lời: 20/05/2013
Người gửi:  Nguyễn Thị Ngọc Bích   Địa chỉ:  thôn Miếu Bông ,xã Hòa Phước ,huyện Hòa Vang,TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Ban biên tập Cổng thông tin điện tử