HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Nội vụ
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 75 | 8
Ngày gửi: 01/07/2024
Ngày trả lời: 03/07/2024
Người gửi:  Phạm Hoàng Minh Tú   Địa chỉ: 1122 Ngô Quyền, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 22/04/2024
Ngày trả lời: 15/05/2024
Người gửi:  HUỲNH NGỌC TUYẾN   Địa chỉ: K138/H97/50 Hoàng Văn Thái, tổ 42 P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 12/01/2024
Ngày trả lời: 26/01/2024
Người gửi:  Trần Thành   Địa chỉ: Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 14/12/2023
Ngày trả lời: 15/12/2023
Người gửi:  Huỳnh Thị Ngọc Hà   Địa chỉ: Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 19/09/2023
Ngày trả lời: 23/09/2023
Người gửi:  Phan Ngọc Tuấn   Địa chỉ: Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 13/04/2023
Ngày trả lời: 19/04/2023
Người gửi:  Phan Thị Hoàng Linh   Địa chỉ: Hoà Xuân, Hoà Châu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 29/03/2023
Ngày trả lời: 05/04/2023
Người gửi:  Nguyễn Ngọc Thu Ngân   Địa chỉ: Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 30/03/2023
Ngày trả lời: 03/04/2023
Người gửi:  Trịnh Văn Khôi   Địa chỉ: 72 Lê Văn Long
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 08/02/2023
Ngày trả lời: 13/03/2023
Người gửi:  Nguyễn Hữu Vinh   Địa chỉ: 293 Bùi Thiện Ngộ, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 17/02/2023
Ngày trả lời: 21/02/2023
Người gửi:  Nguyễn Thị Thùy   Địa chỉ: 27 vũ lăng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ