HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 846 | 85
Ngày gửi: 20/02/2024
Ngày trả lời: 20/02/2024
Người gửi:  Vũ Hồng Thái   Địa chỉ: Toor24 Phạm Cự lượng, sơn trà, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 14/01/2024
Ngày trả lời: 23/01/2024
Người gửi:  Nguyễn Thị Hương Lan   Địa chỉ: 48 Võ An Ninh, P Hòa Xuân, Q Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính
Ngày gửi: 15/01/2024
Ngày trả lời: 19/01/2024
Người gửi:  Phạm Tuấn Anh   Địa chỉ: Tổ 31, Thọ Quang, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 08/01/2024
Ngày trả lời: 12/01/2024
Người gửi:  Nguyễn Thanh Liêm   Địa chỉ: K 19 Mai Xuân Thưởng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 22/12/2023
Ngày trả lời: 28/12/2023
Người gửi:  Đặng Thị Kim Ngân   Địa chỉ: Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 19/12/2023
Ngày trả lời: 25/12/2023
Người gửi:  Trần Thị Mỹ Phương   Địa chỉ: Lê Hữu Trác, P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 15/12/2023
Ngày trả lời: 18/12/2023
Người gửi:  Phan Thị Huyền Trang   Địa chỉ: Trần cao vân, thanh khê, đà nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 09/12/2023
Ngày trả lời: 14/12/2023
Người gửi:  Nguyễn Anh Phi   Địa chỉ: Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 20/11/2023
Ngày trả lời: 23/11/2023
Người gửi:  Nguyễn Đức Lập   Địa chỉ: 19 Phạm Hồng Thái, Hải Châu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 01/11/2023
Ngày trả lời: 09/11/2023
Người gửi:  Huỳnh Văn An   Địa chỉ: 57 Mỹ An 7 - Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng