HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Đầu tư
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 46 | 5
Ngày gửi: 07/03/2024
Ngày trả lời: 11/03/2024
Người gửi:  Phạm Anh Vũ   Địa chỉ: 17 Nại Nghĩa 4 - Nại Hiên Đông - Sơn Trà - Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 18/05/2022
Ngày trả lời: 19/05/2022
Người gửi:  phạm phú quốc   Địa chỉ: hồ chí minh
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính
Ngày gửi: 19/07/2021
Ngày trả lời: 06/08/2021
Người gửi:  Nguyễn Khắc Hoàng   Địa chỉ: 81-89 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 02/01/2020
Ngày trả lời: 08/01/2020
Người gửi:  Phạm Thị Huyền Trang   Địa chỉ: 44 Man Thiện, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 31/07/2019
Ngày trả lời: 08/08/2019
Người gửi:  Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Tân Phú Hưng   Địa chỉ: 03A2 đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch & Đầu tư
Ngày gửi: 22/06/2019
Ngày trả lời: 28/06/2019
Người gửi:  Nguyễn Văn Tuân   Địa chỉ: 552 Trưng Nữ Vương, Tp Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính
Ngày gửi: 03/05/2018
Ngày trả lời: 15/06/2018
Người gửi:  Hồ Phước Đăng   Địa chỉ: K01/22 đường Tô Ngọc Vân, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng
Ngày gửi: 31/03/2018
Ngày trả lời: 03/04/2018
Người gửi:  Nguyễn Hoàng Mỹ   Địa chỉ: k115/ 20 Ông Ích Khiêm, Hải Châu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch & Đầu tư
Ngày gửi: 24/01/2018
Ngày trả lời: 31/01/2018
Người gửi:  Nguyễn Văn Tuân   Địa chỉ: 393 Trưng Nữ Vương, Tp Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính
Ngày gửi: 14/11/2017
Ngày trả lời: 16/01/2018
Người gửi:  Nguyễn Văn Tuân   Địa chỉ: 393 Trưng Nữ Vương, Tp Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Thông tin và Truyền thông