HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
  •   
  •  
Ngày gửi: 09/03/2021
Nội dung:  Mình bị mất bằng lái xe cũng như là hồ  sơ gốc (bằng lái xe máy A1),  có cách nào để cấp lại không?
Người gửi: Lê Tuấn Anh   Địa chỉ: Đà nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải

Sở Giao thông vận tải cảm ơn ý kiến phản ánh của Công dân và kính đề nghị Công dân liên hệ qua số điện thoại: 02363.886.548 hoặc số 02363.835.585 để được hướng dẫn chi tiết.

Trân trọng !