HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Y tế
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 69 | 7
Ngày gửi: 25/12/2021
Ngày trả lời: 29/12/2021
Người gửi:  Dương Thị Nghĩa   Địa chỉ: 32 Tân Thái 3, Mân Thái, Sơn Trà , ĐN
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 29/11/2021
Ngày trả lời: 01/12/2021
Người gửi:  Lê Khắc Bá Tùng   Địa chỉ: 321/7 Phan Châu Trinh, Bình Hiên, Hải Châu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 05/11/2021
Ngày trả lời: 06/11/2021
Người gửi:  Nguyễn Ngọ   Địa chỉ: Lăng Cô, Huế
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 16/09/2021
Ngày trả lời: 16/09/2021
Người gửi:  Hoàng Ngọc Huy   Địa chỉ: 106 Thanh Thủy
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 21/08/2021
Ngày trả lời: 07/09/2021
Người gửi:  Hồ Thị Khánh Hà   Địa chỉ: 53/9 lê duẩn
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 21/08/2021
Ngày trả lời: 06/09/2021
Người gửi:  Nguyễn Hữu Đức   Địa chỉ: K87/1 Yên Bai
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 22/07/2021
Ngày trả lời: 26/07/2021
Người gửi:  Nguyễn Vũ Đạt   Địa chỉ: K127/11 Lý Tự Trọng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 24/07/2021
Ngày trả lời: 26/07/2021
Người gửi:  Phạm Phú Quốc   Địa chỉ: K95/27 Lê Tấn Trung , P.Tho Quang,Quận Sơn Trà , TP ĐÀ NẴNG
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 16/07/2021
Ngày trả lời: 22/07/2021
Người gửi:  Ngô Đình Phương Uyên   Địa chỉ: A tiêng - Tây Giang- Quảng Nam
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 05/03/2021
Ngày trả lời: 22/03/2021
Người gửi:  Nguyễn thị nga   Địa chỉ: Lô 13 nguyễn đình hoàn - đà nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội