HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Y tế
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 46 | 5
Ngày gửi: 24/09/2018
Ngày trả lời: 05/10/2018
Người gửi:  Nguyễn thị hoa   Địa chỉ: 94 võ như hưng ngũ hành sơn .
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 18/09/2018
Ngày trả lời: 20/09/2018
Người gửi:  Nguyễn Anh Tuấn   Địa chỉ: Hải Châu - Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 23/06/2018
Ngày trả lời: 26/06/2018
Người gửi:  Trần Quang Thịnh   Địa chỉ: Hải Châu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 18/03/2018
Ngày trả lời: 20/03/2018
Người gửi:  Lê Thị Phương   Địa chỉ: 34 Văn Thánh 4, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 07/02/2018
Ngày trả lời: 06/03/2018
Người gửi:  Võ Thị Phương Thanh   Địa chỉ: tầng 1, Tòa nhà Indochian Riverside Mall, 74 Bạch Đằng, Hải Châu 1, Quận Hải Châu
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch & Đầu tư
Ngày gửi: 30/01/2018
Ngày trả lời: 06/02/2018
Người gửi:  Võ Thái Vinh   Địa chỉ: 51 Nguyễn Đình Chiểu, TP Quảng Ngãi
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 17/01/2018
Ngày trả lời: 24/01/2018
Người gửi:  Lê Hoàng Huy Vũ   Địa chỉ: Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 30/11/2017
Ngày trả lời: 19/12/2017
Người gửi:  Lê Thành Đô   Địa chỉ: Tam Thành-Phú Ninh-Quảng Nam
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 17/11/2017
Ngày trả lời: 20/11/2017
Người gửi:  Võ Thị Thu Thủy   Địa chỉ: Trường Chinh,Phường An Khê, Q. Thanh Khe, TP Đà NẴng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 26/10/2017
Ngày trả lời: 06/11/2017
Người gửi:  Nguyễn Thanh Hiệp   Địa chỉ: thanh khê,đà nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội