HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Y tế
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 54 | 6
Ngày gửi: 07/11/2019
Ngày trả lời: 12/11/2019
Người gửi:  Trương thị diệu hiền   Địa chỉ: 60/1 nguyễn đôn tiết, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 10/10/2019
Ngày trả lời: 22/10/2019
Người gửi:  Lương Trần Quang Huy   Địa chỉ: K67/2 Trưng Nữ Vương, Bình Hiên, Hải châu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 15/10/2019
Ngày trả lời: 22/10/2019
Người gửi:  Phùng Thị Thanh Hà   Địa chỉ: Hải Phòng, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 21/05/2019
Ngày trả lời: 19/06/2019
Người gửi:  Nguyễn Huy Đức   Địa chỉ: 124 - Trần Hữu Duẫn
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 23/04/2019
Ngày trả lời: 24/04/2019
Người gửi:  Trần Nguyễn Duy Tân   Địa chỉ: H19/02/120 Nguyễn Lương Bằng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 27/01/2019
Ngày trả lời: 14/02/2019
Người gửi:  Lữ Hứa Quỳnh Trâm   Địa chỉ: 05 Tăng Bạc Hổ
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 18/12/2018
Ngày trả lời: 11/01/2019
Người gửi:  Trần Thị Hoài Thương   Địa chỉ: 97/19 Lê Đình Lý, quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 08/01/2019
Ngày trả lời: 11/01/2019
Người gửi:  Lương Duy Phước   Địa chỉ: Tô Hiệu- Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 24/09/2018
Ngày trả lời: 05/10/2018
Người gửi:  Nguyễn thị hoa   Địa chỉ: 94 võ như hưng ngũ hành sơn .
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 18/09/2018
Ngày trả lời: 20/09/2018
Người gửi:  Nguyễn Anh Tuấn   Địa chỉ: Hải Châu - Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo