HỎI ĐÁP

HỎI ĐÁP

HỎI ĐÁP

  • Lĩnh vực: Quản lý đô thị
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 283 | 29
Ngày gửi: 28/10/2017
Ngày trả lời: 07/11/2017
Người gửi:  Hồng Hà   Địa chỉ: Việt Nam
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng
Ngày gửi: 18/10/2017
Ngày trả lời: 06/11/2017
Người gửi:  Ngọc Vân   Địa chỉ: Thạch Lam
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 23/10/2017
Ngày trả lời: 27/10/2017
Người gửi:  Nguyễn Quang Hà   Địa chỉ: Tổ 60 , Hòa Khánh Nam , Liên Chiểu , Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 07/10/2017
Ngày trả lời: 23/10/2017
Người gửi:  Phạm Thiên Thanh   Địa chỉ: 141 - Trần Xuân Lê - Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Thanh khê
Ngày gửi: 16/08/2017
Ngày trả lời: 26/09/2017
Người gửi:  Nguyễn Đăng Nhật   Địa chỉ: 78 Bạch Đằng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 17/08/2017
Ngày trả lời: 03/09/2017
Người gửi:  Trần Thị Nhị Hà   Địa chỉ: 16 Bắc Đẩu - Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Hải Châu
Ngày gửi: 26/08/2017
Ngày trả lời: 03/09/2017
Người gửi:  Lê Thành Công   Địa chỉ: K36/5 Nguyễn Trường Tộ, Nam Dương, Hải Châu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Hải Châu
Ngày gửi: 17/07/2017
Ngày trả lời: 31/07/2017
Người gửi:  nguyễn Minh   Địa chỉ: Hòa Xuân - Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Cẩm Lệ
Ngày gửi: 01/07/2017
Ngày trả lời: 27/07/2017
Người gửi:  Minh Lê   Địa chỉ: Mân Thái Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 20/06/2017
Ngày trả lời: 19/07/2017
Người gửi:  Trần Huy   Địa chỉ: TỔ 10, HÒA KHÁNH NAM, QUẬN LIÊN CHIỂU
Đơn vị trả lời: UBND Quận Liên Chiểu