HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Quản lý đô thị
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 320 | 32
Ngày gửi: 11/06/2019
Ngày trả lời: 03/07/2019
Người gửi:  Dương thanh phong   Địa chỉ: K99/5 đường Núi Thành, thành phố Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 13/06/2019
Ngày trả lời: 25/06/2019
Người gửi:  Nguyễn ánh vân   Địa chỉ: Kiệt 142 điện biên phủ
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 21/05/2019
Ngày trả lời: 29/05/2019
Người gửi:  Ngô Tấn Lâm   Địa chỉ: h41/14 K123 cù chính lan, thành phố Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 30/04/2019
Ngày trả lời: 06/05/2019
Người gửi:  Nguyễn trung lương   Địa chỉ: 419 đường núi thành-p,hòa cường bắc-q.hải châu
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 24/04/2019
Ngày trả lời: 25/04/2019
Người gửi:  Nguyễn Văn Quân   Địa chỉ: Phạm Ngũ Lão
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 30/03/2019
Ngày trả lời: 01/04/2019
Người gửi:  ma văn chiến   Địa chỉ: k461 hải phòng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 08/03/2019
Ngày trả lời: 14/03/2019
Người gửi:  Ngô Thị Thanh Trà   Địa chỉ: 207 Dương Đình Nghệ, Sơn Trà
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 08/03/2019
Ngày trả lời: 08/03/2019
Người gửi:  Trần Ngọc Hoàng   Địa chỉ: 107 Đặng Huy Trứ
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 16/01/2019
Ngày trả lời: 21/01/2019
Người gửi:  Trần văn lộc   Địa chỉ: 814/83 Trần cao vân
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 06/11/2018
Ngày trả lời: 13/11/2018
Người gửi:  Đinh Thị Vệ Giang   Địa chỉ: Hòa Xuân - Cẩm Lệ Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải