HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Quản lý đô thị
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 374 | 38
Ngày gửi: 21/09/2021
Ngày trả lời: 22/09/2021
Người gửi:  Nguyễn Ngọc Đính   Địa chỉ: 231/3 D Thài Thị Bôi, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 05/08/2021
Ngày trả lời: 05/08/2021
Người gửi:  Lê Văn Hiển   Địa chỉ: Hà Huy Tập
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 23/05/2021
Ngày trả lời: 06/07/2021
Người gửi:  Nguyễn Huy Phúc   Địa chỉ: 80 Lê Độ, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Thanh khê
Ngày gửi: 11/06/2021
Ngày trả lời: 30/06/2021
Người gửi:  Hoàng long   Địa chỉ: 114/19 ,Hà Huy tập, thanh khê , đà nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Thanh khê
Ngày gửi: 09/05/2021
Ngày trả lời: 03/06/2021
Người gửi:  Trần Đình Lành   Địa chỉ: 50 Nguyễn Huy Chương
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 15/04/2021
Ngày trả lời: 06/05/2021
Người gửi:  Bùi Xuân Tâm   Địa chỉ: 45 an nhơn 1
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 31/03/2021
Ngày trả lời: 27/04/2021
Người gửi:  Nguyễn Vân Thành   Địa chỉ: K211/71 Nguyễn Văn Thoại (mặt sau là kiệt 209 Nguyễn Văn Thoại
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 20/04/2021
Ngày trả lời: 22/04/2021
Người gửi:  Lê Thị Kim Tuyến   Địa chỉ: Hòa Phước - Hòa Vang - TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 10/03/2021
Ngày trả lời: 09/04/2021
Người gửi:  Nguyễn Văn Tiến   Địa chỉ: Phước Mỹ - Sơn Trà - Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 12/03/2021
Ngày trả lời: 08/04/2021
Người gửi:  Nguyễn hữu Phụng   Địa chỉ: Tổ 71 Phường An Khê - Thanh Khê
Đơn vị trả lời: UBND Quận Thanh khê