HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Tư pháp
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 234 | 24
Ngày gửi: 05/11/2019
Ngày trả lời: 11/11/2019
Người gửi:  Lê Huỳnh Đôn Tông   Địa chỉ: K402/32 Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 18/10/2019
Ngày trả lời: 05/11/2019
Người gửi:  Bùi Thị Đức   Địa chỉ: P. Hòa thuận tây
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 31/10/2019
Ngày trả lời: 31/10/2019
Người gửi:  Nguyễn Toàn Quyền   Địa chỉ: 93 Trần Cao Vân, P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 30/10/2019
Ngày trả lời: 30/10/2019
Người gửi:  Lưu Minh Ngạn   Địa chỉ: 264/8/6 hoàng văn thái, phường hoà khánh nam, đà nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 19/10/2019
Ngày trả lời: 22/10/2019
Người gửi:  Nguyễn Ngọc Minh Tâm   Địa chỉ: Hòa Minh - Liên Chiểu- Tp Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 26/09/2019
Ngày trả lời: 30/09/2019
Người gửi:  Trịnh Đình Tuấn   Địa chỉ: 191 ỷ lan nguyên Phi, Hải Châu, TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 09/08/2019
Ngày trả lời: 13/08/2019
Người gửi:  Ngô Nhật   Địa chỉ: Thanh Khê, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 16/07/2019
Ngày trả lời: 17/07/2019
Người gửi:  Nguyễn Quốc Tiến   Địa chỉ: Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 10/07/2019
Ngày trả lời: 10/07/2019
Người gửi:  Nguyễn thanh an   Địa chỉ: Tổ 117 hòa khánh nam ,liên chiểu
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 02/07/2019
Ngày trả lời: 03/07/2019
Người gửi:  Hoàng Mạnh Sinh   Địa chỉ: Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp