HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 242 | 25
Ngày gửi: 30/01/2021
Ngày trả lời: 02/03/2021
Người gửi:  Nguyễn Trung Huy   Địa chỉ: P.An Hải Đông
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 18/02/2021
Ngày trả lời: 23/02/2021
Người gửi:  Nguyễn lan anh   Địa chỉ: Cẩm lệ đà nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 19/02/2021
Ngày trả lời: 23/02/2021
Người gửi:  Võ thị thu Hải   Địa chỉ: Trường Thcs Nguyễn văn Cừ
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 18/12/2020
Ngày trả lời: 08/01/2021
Người gửi:  Nguyễn Thanh Ân   Địa chỉ: 151 Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 07/12/2020
Ngày trả lời: 11/12/2020
Người gửi:  Phan Chí Cường   Địa chỉ: Đà Loan - Đức Trọng - Lâm Đồng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 01/12/2020
Ngày trả lời: 03/12/2020
Người gửi:  Trần Thu Thùy   Địa chỉ: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 08/11/2020
Ngày trả lời: 09/11/2020
Người gửi:  Lê Thanh Tân   Địa chỉ: Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 27/10/2020
Ngày trả lời: 04/11/2020
Người gửi:  Nguyễn Thị Loan   Địa chỉ: Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 27/10/2020
Ngày trả lời: 04/11/2020
Người gửi:  Lê Thị Ngọc Trinh   Địa chỉ: Hòa Châu, Hòa Vang, TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 13/10/2020
Ngày trả lời: 13/10/2020
Người gửi:  Võ Văn Sưa   Địa chỉ: Tổ 3 Mỹ An- Ngũ Hành Sơn
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo