HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 257 | 26
Ngày gửi: 29/11/2021
Ngày trả lời: 02/12/2021
Người gửi:  Lương thị lan phương   Địa chỉ: 130/32 phan văn định quận liên chiểu đà nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 04/11/2021
Ngày trả lời: 11/11/2021
Người gửi:  Nguyễn Trung Kiên   Địa chỉ: H53/33 K01 Mẹ Suốt, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 07/10/2021
Ngày trả lời: 12/10/2021
Người gửi:  nguyễn tri gia khánh   Địa chỉ: k47/14 trần quý cáp
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 10/09/2021
Ngày trả lời: 15/09/2021
Người gửi:  Đặng Thị Mỹ Linh   Địa chỉ: 246 Trường Chinh, tổ 35 , phường Hòa An ,quận Cẩm Lệ ,Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 16/08/2021
Ngày trả lời: 22/08/2021
Người gửi:  ĐẶNG XUÂN NAM   Địa chỉ: 174 Phù Đổng, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 12/08/2021
Ngày trả lời: 18/08/2021
Người gửi:  Thái Thị Bảo An   Địa chỉ: 53 Lê Văn Sĩ Hoà Minh Liên Chiểu
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 06/08/2021
Ngày trả lời: 12/08/2021
Người gửi:  Nguyễn Phương Bối   Địa chỉ: Thanh Khê, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 01/08/2021
Ngày trả lời: 05/08/2021
Người gửi:  Phạm Đoàn Quang Khải   Địa chỉ: 02 Phong bắc 16 Hoà thọ đông Cẩm lệ Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 17/07/2021
Ngày trả lời: 22/07/2021
Người gửi:  Bạdkf   Địa chỉ: 86 Nguyễn lương bằng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 26/06/2021
Ngày trả lời: 30/06/2021
Người gửi:  Nguyễn Thị Tuyết Mai   Địa chỉ: 90 phan bá phiến
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo