HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 269 | 27
Ngày gửi: 11/04/2022
Ngày trả lời: 25/05/2022
Người gửi:  Nguyễn Nhật Bảo Nguyên   Địa chỉ: Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 19/04/2022
Ngày trả lời: 15/05/2022
Người gửi:  Phạm Thanh Hải   Địa chỉ: Quận Thanh Khê
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 27/04/2022
Ngày trả lời: 15/05/2022
Người gửi:  Trần Ngọc Hoa   Địa chỉ: K140 Hoàng Diệu, Hải Châu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 11/04/2022
Ngày trả lời: 15/04/2022
Người gửi:  Nguyễn Thị Minh Nguyệt   Địa chỉ: Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 11/04/2022
Ngày trả lời: 15/04/2022
Người gửi:  Lê triệu bình   Địa chỉ: Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 04/04/2022
Ngày trả lời: 14/04/2022
Người gửi:  Nguyễn mori   Địa chỉ: Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 26/03/2022
Ngày trả lời: 02/04/2022
Người gửi:  Võ Thị Thư   Địa chỉ: Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 29/03/2022
Ngày trả lời: 02/04/2022
Người gửi:  Dương Ngọc Minh   Địa chỉ: Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 05/03/2022
Ngày trả lời: 10/03/2022
Người gửi:  Trần Thị Bích Ngọc   Địa chỉ: Hòa Khương, Hòa Vang, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 27/02/2022
Ngày trả lời: 01/03/2022
Người gửi:  Nguyễn Thị Hoa   Địa chỉ: 10 Phạm Hữu Kính, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo