HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 521 | 53
Ngày gửi: 20/06/2018
Ngày trả lời: 25/06/2018
Người gửi:  nguyễn duy luân   Địa chỉ: k01/92 phạm như sương - liên chiểu - đà nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 14/06/2018
Ngày trả lời: 20/06/2018
Người gửi:  Nguyễn Thị Thanh   Địa chỉ: K64/6 Trần Cao Vân, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 04/01/2018
Ngày trả lời: 15/06/2018
Người gửi:  Đỗ Thanh Tân   Địa chỉ: 402 Lê Văn Hiến
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng
Ngày gửi: 10/03/2018
Ngày trả lời: 15/06/2018
Người gửi:  Dương Văn Thương   Địa chỉ: 29 Phan Thúc Duyện, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng
Ngày gửi: 21/03/2018
Ngày trả lời: 15/06/2018
Người gửi:  Phạm Xuân Tiên   Địa chỉ: K57/32 quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng
Ngày gửi: 24/04/2018
Ngày trả lời: 12/06/2018
Người gửi:  Nguyễn Thị mai   Địa chỉ: Ngũ hành sơn
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng
Ngày gửi: 20/05/2018
Ngày trả lời: 11/06/2018
Người gửi:  Đinh Thị Thúy Nga   Địa chỉ: K240/1 Núi Thành, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 14/05/2018
Ngày trả lời: 05/06/2018
Người gửi:  bảo an   Địa chỉ: đào doãn địch
Đơn vị trả lời: UBND Quận Liên Chiểu
Ngày gửi: 12/05/2018
Ngày trả lời: 31/05/2018
Người gửi:  Trần Lê Bảo Trân   Địa chỉ: 399 Ngô Quyền
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 24/05/2018
Ngày trả lời: 30/05/2018
Người gửi:  Nguyễn Ngọc Trung   Địa chỉ: Tổ 2 Phường Hòa Quý Quận Ngũ Hành Sơn
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải