HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 632 | 64
Ngày gửi: 14/10/2020
Ngày trả lời: 26/10/2020
Người gửi:  cử tri 47   Địa chỉ: tổ 47 phường thanh khê đông-quận thanh khê-đà nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 14/10/2020
Ngày trả lời: 22/10/2020
Người gửi:  Nguyễn Thị Thủy   Địa chỉ: Tổ 28, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 02/10/2020
Ngày trả lời: 09/10/2020
Người gửi:  Trần Ngọc quý   Địa chỉ: Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 23/09/2020
Ngày trả lời: 01/10/2020
Người gửi:  trần thị thuyền   Địa chỉ: 104/15 lê đình dương
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 22/09/2020
Ngày trả lời: 29/09/2020
Người gửi:  Lê Đức Thọ   Địa chỉ: 524/11 hoành diệu
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 08/09/2020
Ngày trả lời: 10/09/2020
Người gửi:  Nguyễn Văn Lương   Địa chỉ: Hòa xuân
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 08/09/2020
Ngày trả lời: 10/09/2020
Người gửi:  Nguyễn Văn Lương   Địa chỉ: 02 lỗ giáng 2, hòa xuân, cẩm lệ
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 18/08/2020
Ngày trả lời: 07/09/2020
Người gửi:  Phạm Đình Huy   Địa chỉ: Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê
Đơn vị trả lời: UBND Quận Thanh khê
Ngày gửi: 26/08/2020
Ngày trả lời: 04/09/2020
Người gửi:  Vũ Thị Vân   Địa chỉ: 116 Lê Đỉnh
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 29/08/2020
Ngày trả lời: 04/09/2020
Người gửi:  Lê Đức Thọ   Địa chỉ: 524/11 hoành diệu
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải