HỎI ĐÁP

HỎI ĐÁP

HỎI ĐÁP

  • Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 482 | 49
Ngày gửi: 25/10/2017
Ngày trả lời: 13/11/2017
Người gửi:  Nguyễn Văn Trí   Địa chỉ: 108 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Tư Pháp
Ngày gửi: 26/10/2017
Ngày trả lời: 02/11/2017
Người gửi:  Đỗ Hồng Long   Địa chỉ: Quận Hải Châu
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính
Ngày gửi: 29/07/2017
Ngày trả lời: 02/11/2017
Người gửi:  Hồ Thanh Phong   Địa chỉ: Hòa Cường Bắc, Hải Châu
Đơn vị trả lời: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Ngày gửi: 25/10/2017
Ngày trả lời: 27/10/2017
Người gửi:  Trịnh Phú Tuấn   Địa chỉ: Xã Bình Trung huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 15/09/2017
Ngày trả lời: 21/09/2017
Người gửi:  Nguyễn Thành   Địa chỉ: 66 Dương Tự Minh Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 13/09/2017
Ngày trả lời: 14/09/2017
Người gửi:  Nguyễn Thị Thu Hiền   Địa chỉ: Tổ 113 Phường hòa cường bắc, ĐN
Đơn vị trả lời: UBND Quận Hải Châu
Ngày gửi: 01/09/2017
Ngày trả lời: 08/09/2017
Người gửi:  Lê Minh Nhật   Địa chỉ: Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Liên Chiểu
Ngày gửi: 19/08/2017
Ngày trả lời: 06/09/2017
Người gửi:  Lê Tuấn Vương   Địa chỉ: 158 Cách Mạng Tháng 8 - Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 22/08/2017
Ngày trả lời: 23/08/2017
Người gửi:  Phan Minh Tài   Địa chỉ: Hoà Nhơn, Hoà Vang, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 21/08/2017
Ngày trả lời: 22/08/2017
Người gửi:  Đặng Thị Huyền   Địa chỉ: Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Liên Chiểu