HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 526 | 53
Ngày gửi: 01/09/2018
Ngày trả lời: 12/09/2018
Người gửi:  Lê viết hải   Địa chỉ: Tổ 109 hoà minh
Đơn vị trả lời: UBND Quận Liên Chiểu
Ngày gửi: 07/08/2018
Ngày trả lời: 07/08/2018
Người gửi:  Ngô Thị Ngọc Anh   Địa chỉ: 28b Lê Văn Thứ, Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 07/08/2018
Ngày trả lời: 07/08/2018
Người gửi:  Huỳnh Tấn Lượng   Địa chỉ: K65 Phạm Như Xương - Liên Chiểu- Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 30/06/2018
Ngày trả lời: 13/07/2018
Người gửi:  lý minh kiu   Địa chỉ: hòa hiệp bắc
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 03/07/2018
Ngày trả lời: 13/07/2018
Người gửi:  Vũ Nhật Thảo   Địa chỉ: Nguyễn Phước Nguyên
Đơn vị trả lời: UBND Quận Thanh khê
Ngày gửi: 20/06/2018
Ngày trả lời: 25/06/2018
Người gửi:  nguyễn duy luân   Địa chỉ: k01/92 phạm như sương - liên chiểu - đà nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 14/06/2018
Ngày trả lời: 20/06/2018
Người gửi:  Nguyễn Thị Thanh   Địa chỉ: K64/6 Trần Cao Vân, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 04/01/2018
Ngày trả lời: 15/06/2018
Người gửi:  Đỗ Thanh Tân   Địa chỉ: 402 Lê Văn Hiến
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng
Ngày gửi: 10/03/2018
Ngày trả lời: 15/06/2018
Người gửi:  Dương Văn Thương   Địa chỉ: 29 Phan Thúc Duyện, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng
Ngày gửi: 21/03/2018
Ngày trả lời: 15/06/2018
Người gửi:  Phạm Xuân Tiên   Địa chỉ: K57/32 quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng