HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lao động Thương binh và Xã hội
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 262 | 27
Ngày gửi: 07/05/2018
Ngày trả lời: 11/05/2018
Người gửi:  Nguyễn Thị Nguyên Thùy   Địa chỉ: TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 13/04/2018
Ngày trả lời: 21/04/2018
Người gửi:  Lê Thị Thúy Nga   Địa chỉ: TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 19/04/2018
Ngày trả lời: 21/04/2018
Người gửi:  Lưu Bá Hoàng   Địa chỉ: Hạ Trạch bố Trạch quảng bình
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 04/04/2018
Ngày trả lời: 10/04/2018
Người gửi:  Hoàng Long   Địa chỉ: 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thành phố Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 08/03/2018
Ngày trả lời: 02/04/2018
Người gửi:  Đặng Bá Nhị   Địa chỉ: 249/1 Hà Huy Tập, P. Hoà Khê, Q. Thank Khê, TPĐN
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 08/03/2018
Ngày trả lời: 21/03/2018
Người gửi:  Trần văn trung   Địa chỉ: Tổ 29 phường nại hiên đông quận sơn trà
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 15/03/2018
Ngày trả lời: 21/03/2018
Người gửi:  Lê Văn Hùng   Địa chỉ: 20 Hòa Minh 10, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 15/03/2018
Ngày trả lời: 21/03/2018
Người gửi:  Lê Trâm Anh   Địa chỉ: Phương Hoà Hiệp, Q.Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 15/03/2018
Ngày trả lời: 21/03/2018
Người gửi:  Đinh Thị Thanh Phượng   Địa chỉ: Khu Mỹ Đình Hà Nội
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 15/03/2018
Ngày trả lời: 21/03/2018
Người gửi:  Trần Thanh Phương   Địa chỉ: 342/3 Tôn Đản
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội