HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lao động Thương binh và Xã hội
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 369 | 37
Ngày gửi: 14/01/2021
Ngày trả lời: 19/02/2021
Người gửi:  Nguyễn thành long   Địa chỉ: 64 chế lan viên đà nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 20/01/2021
Ngày trả lời: 19/02/2021
Người gửi:  Lê Ngọc Anh Thư   Địa chỉ: Tân Chính , Thanh Khê, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 22/12/2020
Ngày trả lời: 31/12/2020
Người gửi:  Trương Anh Sâm   Địa chỉ: Nại Hiên Đông
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 22/12/2020
Ngày trả lời: 31/12/2020
Người gửi:  Nguyễn Tiến Dũng   Địa chỉ: K34/91 Lê Hữu Trác, Sơn Trà, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 02/12/2020
Ngày trả lời: 29/12/2020
Người gửi:  Nguyễn Như Hùng   Địa chỉ: 28 Hoá Sơn 4, phường Hoà cường Nam, thành phố Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 11/12/2020
Ngày trả lời: 24/12/2020
Người gửi:  Tống vĩ thảo   Địa chỉ: Điện bàn, Quảng Nam
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 27/11/2020
Ngày trả lời: 24/12/2020
Người gửi:  Hoàng Thị Tâm Như   Địa chỉ: k149/77 lê đình lý
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 19/11/2020
Ngày trả lời: 05/12/2020
Người gửi:  Nguyễn Văn Dũng   Địa chỉ: Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 13/10/2020
Ngày trả lời: 25/11/2020
Người gửi:  Nguyễn thị diễm thuý   Địa chỉ: Tổ 10 Mân Thái quận Sơn trà- tp đà nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 08/11/2020
Ngày trả lời: 23/11/2020
Người gửi:  Vũ vũ   Địa chỉ: Hoà cầm -đà nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội