HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lao động Thương binh và Xã hội
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 292 | 30
Ngày gửi: 10/06/2019
Ngày trả lời: 27/06/2019
Người gửi:  Phan quang Tiến   Địa chỉ: Số 10, đồng bài 2, hoà khánh Nma, quận liên chiểu, đà nãng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 30/04/2019
Ngày trả lời: 17/06/2019
Người gửi:  Nguyễn Tiến Dũng   Địa chỉ: K34/91Lê Hữu Trác, Sơn Trà, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 10/05/2019
Ngày trả lời: 17/06/2019
Người gửi:  Huỳnh Ngọc Hiền   Địa chỉ: Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 11/05/2019
Ngày trả lời: 17/06/2019
Người gửi:  Hồ Văn Đức   Địa chỉ: Quận thanh khê. Đà nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 29/05/2019
Ngày trả lời: 17/06/2019
Người gửi:  Nguyễn Thị Thảo Châu   Địa chỉ: Huế
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 13/04/2019
Ngày trả lời: 19/04/2019
Người gửi:  Nguyễn Quang nhật   Địa chỉ: Nam phước Duy xuyên Quảng nam
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 31/01/2019
Ngày trả lời: 14/02/2019
Người gửi:  Nguyễn Thị Ngọc Huyền   Địa chỉ: 12 Trần Quý Hai
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 04/01/2019
Ngày trả lời: 29/01/2019
Người gửi:  Phạm Ngọc Nhân   Địa chỉ: Hoà Nhơn-Hoà Vang-Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 09/01/2019
Ngày trả lời: 25/01/2019
Người gửi:  Vũ Minh Thái   Địa chỉ: Khu dịch vụ Hậu cần Cảng địa phương, đường Yết Kiêu, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 29/10/2018
Ngày trả lời: 21/11/2018
Người gửi:  Trần Đức Tấn   Địa chỉ: Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội