HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lao động Thương binh và Xã hội
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 268 | 27
Ngày gửi: 29/06/2018
Ngày trả lời: 06/07/2018
Người gửi:  Đinh thị dương châu   Địa chỉ: 90 bùi huy bích. Nại hiên đông. Sơn trà. Đà nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 19/06/2018
Ngày trả lời: 04/07/2018
Người gửi:  phạm thị liễu   Địa chỉ: 446 Nguyễn Lương Bằng TPĐN
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 12/06/2018
Ngày trả lời: 22/06/2018
Người gửi:  Nguyễn Văn Đỗ   Địa chỉ: An Hải Bắc, Sơn Trà, TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 12/06/2018
Ngày trả lời: 18/06/2018
Người gửi:  Lê Thị Lan   Địa chỉ: K34 âu cơ, p. Hòa khánh bắc, q. Liên chiểu, tp. Đà nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 19/03/2018
Ngày trả lời: 15/06/2018
Người gửi:  Nguyễn Thị Bích Vân   Địa chỉ: Thanh Khê, Đà nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng
Ngày gửi: 29/03/2018
Ngày trả lời: 15/06/2018
Người gửi:  Trương Thị Ái Hiền   Địa chỉ: 388 Núi Thành, Thành phố Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng
Ngày gửi: 07/05/2018
Ngày trả lời: 11/05/2018
Người gửi:  Nguyễn Thị Nguyên Thùy   Địa chỉ: TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 13/04/2018
Ngày trả lời: 21/04/2018
Người gửi:  Lê Thị Thúy Nga   Địa chỉ: TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 19/04/2018
Ngày trả lời: 21/04/2018
Người gửi:  Lưu Bá Hoàng   Địa chỉ: Hạ Trạch bố Trạch quảng bình
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 04/04/2018
Ngày trả lời: 10/04/2018
Người gửi:  Hoàng Long   Địa chỉ: 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thành phố Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội