HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lao động Thương binh và Xã hội
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 411 | 42
Ngày gửi: 23/09/2021
Ngày trả lời: 13/10/2021
Người gửi:  trần thanh tùng   Địa chỉ: 41 cao bá quát-sơn trà- đà nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 23/09/2021
Ngày trả lời: 13/10/2021
Người gửi:  Nguyễn Thị Ngọc Ân   Địa chỉ: Tổ 9 thôn Quan Châu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 24/09/2021
Ngày trả lời: 13/10/2021
Người gửi:  Trần hoàng huy   Địa chỉ: Tổ 39, khuê trung, cẩm lệ
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 25/09/2021
Ngày trả lời: 13/10/2021
Người gửi:  Nguyễn Minh Khánh   Địa chỉ: 64 Dương Tự Minh Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 27/09/2021
Ngày trả lời: 13/10/2021
Người gửi:  Lê Bảo Quốc   Địa chỉ: Khuê Trung - Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 08/10/2021
Ngày trả lời: 13/10/2021
Người gửi:  Nguyễn Thị Thúy Vân   Địa chỉ: 29 Trần Kế Xương
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 13/10/2021
Ngày trả lời: 13/10/2021
Người gửi:  Đoàn Ngọc Vinh   Địa chỉ: Công ty CP PVMĐ Sài Gòn - CN Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 15/09/2021
Ngày trả lời: 22/09/2021
Người gửi:  Huỳnh Thị Tuyết   Địa chỉ: Tổ 13, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 21/09/2021
Ngày trả lời: 22/09/2021
Người gửi:  Dương Văn Thương   Địa chỉ: Phường Trương Quang Trọng - TP Quảng Ngãi
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 21/09/2021
Ngày trả lời: 22/09/2021
Người gửi:  Nguyễn Thị Thu   Địa chỉ: K584/21 Tôn Đản, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội