HỎI ĐÁP

HỎI ĐÁP

HỎI ĐÁP

  • Lĩnh vực: Lao động Thương binh và Xã hội
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 235 | 24
Ngày gửi: 07/07/2017
Ngày trả lời: 10/07/2017
Người gửi:  Lỗ Thị Thu Hà   Địa chỉ: số 54 đường Mỹ Đình, Hà Nội
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 18/06/2017
Ngày trả lời: 07/07/2017
Người gửi:  Lê Văn Nam   Địa chỉ: Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 25/05/2017
Ngày trả lời: 05/07/2017
Người gửi:  Nguyễn Thị Minh Tuấn   Địa chỉ: Khu TĐC Hòa Liên 5- xã Hòa Liên - Hòa Vang - Tp Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất
Ngày gửi: 19/06/2017
Ngày trả lời: 28/06/2017
Người gửi:  Hắc Thị Hoài Nhân   Địa chỉ: 04 Tiên Sơn 16- P Hoà Cường Nam- Q Hải Châu- TP Đà Nẵng.
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 25/05/2017
Ngày trả lời: 28/06/2017
Người gửi:  Nguyễn Tấn Hưng   Địa chỉ: Khu TĐC Hòa Liên 5 - xã Hòa Liên - Hòa Vang - Tp.Đà nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Huyện Hoà Vang
Ngày gửi: 19/06/2017
Ngày trả lời: 21/06/2017
Người gửi:  Trần Thị Thủy   Địa chỉ: Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 19/06/2017
Ngày trả lời: 21/06/2017
Người gửi:  Lê Thị Tiến   Địa chỉ: 194/9 Đống Đa, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 19/06/2017
Ngày trả lời: 21/06/2017
Người gửi:  Tuyết Hoàng   Địa chỉ: Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 19/06/2017
Ngày trả lời: 21/06/2017
Người gửi:  Võ Hà Đông Cơ   Địa chỉ: Công Ty cổ phần KDL Sinh Thái Biển Bãi Bắc
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 19/06/2017
Ngày trả lời: 21/06/2017
Người gửi:  Võ Văn Đạt   Địa chỉ: 166-168 Bạch đằng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội