HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Nội vụ
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 49 | 5
Ngày gửi: 01/09/2020
Ngày trả lời: 21/09/2020
Người gửi:  Cao Thảo   Địa chỉ: 64B Nguyễn Duy Hiệu, Sơn Trà- Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 16/07/2020
Ngày trả lời: 23/07/2020
Người gửi:  Lê Thị Thủy Tiên   Địa chỉ: UBND phường Hòa An
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 23/05/2020
Ngày trả lời: 29/05/2020
Người gửi:  Trần Thanh   Địa chỉ: P Thạc gián, Thanh Khê,Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 12/05/2020
Ngày trả lời: 18/05/2020
Người gửi:  Nguyễn Công Tín   Địa chỉ: 226 Cách Mạng Tháng Tám
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 21/03/2020
Ngày trả lời: 24/03/2020
Người gửi:  PHAN HỮU DẦN   Địa chỉ: K5/38 NGÔ QUYỀN, THỌ QUANG, SƠN TRÀ, TP ĐÀ NẴNG
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 17/03/2020
Ngày trả lời: 20/03/2020
Người gửi:  Trần Hữu Phước   Địa chỉ: Quảng Nam
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 12/02/2020
Ngày trả lời: 17/02/2020
Người gửi:  Nguyễn Huy Hoàng   Địa chỉ: K96?157A Điện Biên Phủ - Thanh Khê - Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 14/12/2019
Ngày trả lời: 24/12/2019
Người gửi:  Nguyễn Thị Kim Hoa   Địa chỉ: Hòa Tiến , Hòa Vang, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 09/08/2019
Ngày trả lời: 16/08/2019
Người gửi:  Trần Phương   Địa chỉ: 10 Trần Phú
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 17/07/2019
Ngày trả lời: 18/07/2019
Người gửi:  Hoàng Thị Minh Quý   Địa chỉ: 03 Phan Huy Ích, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ