HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Nội vụ
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 37 | 4
Ngày gửi: 02/07/2018
Ngày trả lời: 11/07/2018
Người gửi:  Nguyễn Viết Nghĩa   Địa chỉ: Thanh Hóa
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 24/03/2018
Ngày trả lời: 04/04/2018
Người gửi:  Nguyễn kiên Thành   Địa chỉ: Thanh Khê Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 01/03/2018
Ngày trả lời: 12/03/2018
Người gửi:  Lê Thị Ánh Tuyết   Địa chỉ: Nại Hiên Đông, vân Đồn, Sơn Trà
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 16/08/2017
Ngày trả lời: 25/08/2017
Người gửi:  Sa Văn Đức   Địa chỉ: Thành phố Sơn La
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 19/07/2017
Ngày trả lời: 25/07/2017
Người gửi:  Nguyễn Văn Nam   Địa chỉ: quận Sơn trà
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 27/03/2017
Ngày trả lời: 04/04/2017
Người gửi:  Ẩn danh   Địa chỉ: UBND phường Hòa Khánh Nam
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 04/02/2017
Ngày trả lời: 13/02/2017
Người gửi:  Trần Thị Tuyết Ánh   Địa chỉ: 25 Trưng Nữ Vương , Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 06/02/2017
Ngày trả lời: 09/02/2017
Người gửi:  Nguyễn Văn Nam   Địa chỉ: Hà Giang
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 09/01/2017
Ngày trả lời: 16/01/2017
Người gửi:  Nguyễn Thị Thanh   Địa chỉ: Liên Chiểu - Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 04/10/2016
Ngày trả lời: 09/11/2016
Người gửi:  Lê Văn Phong   Địa chỉ: Tổ 34-Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ