HỎI ĐÁP

HỎI ĐÁP

HỎI ĐÁP

  • Lĩnh vực: Công thương
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 20 | 2
Ngày gửi: 23/10/2017
Ngày trả lời: 26/10/2017
Người gửi:  Lê Thị Hồng Nhụy   Địa chỉ: 210 Cù Chính Lan - TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 23/09/2017
Ngày trả lời: 27/09/2017
Người gửi:  Trịnh Ngọc Hoạ My   Địa chỉ: Tổ 39b Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 15/06/2017
Ngày trả lời: 28/06/2017
Người gửi:  Đặng Phương   Địa chỉ: Hòa Tiến
Đơn vị trả lời: UBND Huyện Hoà Vang
Ngày gửi: 04/05/2017
Ngày trả lời: 17/05/2017
Người gửi:  Lê Trị Trọng Hiếu   Địa chỉ: 05 An Thượng 10, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên - Môi trường
Ngày gửi: 20/04/2017
Ngày trả lời: 28/04/2017
Người gửi:  Huỳnh thị cẩm thạch   Địa chỉ: Đà nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 20/04/2017
Ngày trả lời: 27/04/2017
Người gửi:  Nguyễn Minh Hường   Địa chỉ: Núi Thành - Hải Châu
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 20/03/2017
Ngày trả lời: 24/03/2017
Người gửi:  Trần Công Trình   Địa chỉ: Hòa Phong, Hòa Vang, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 04/03/2017
Ngày trả lời: 13/03/2017
Người gửi:  Nguyễn Thị Đa   Địa chỉ: Hòa Tiến - Hòa Vang - Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Huyện Hoà Vang
Ngày gửi: 01/12/2016
Ngày trả lời: 14/12/2016
Người gửi:  Hồng Hà   Địa chỉ: Việt Nam
Đơn vị trả lời: BQL Khu công nghệ cao Đà Nẵng
Ngày gửi: 10/10/2016
Ngày trả lời: 24/10/2016
Người gửi:  Nguyễn Trọng Hưu   Địa chỉ: tp Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Công Thương