HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 113 | 12
Ngày gửi: 31/08/2021
Ngày trả lời: 07/09/2021
Người gửi:  Nguyễn Km Phượng   Địa chỉ: Tổ 35, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 24/06/2021
Ngày trả lời: 05/07/2021
Người gửi:  Nguyễn Ngọc Anh   Địa chỉ: 109 Khúc hạo
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 25/02/2021
Ngày trả lời: 02/03/2021
Người gửi:  Phan Thị Thơm   Địa chỉ: Lô 63, đường Hoàng Thị Loan, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 06/07/2020
Ngày trả lời: 24/07/2020
Người gửi:  Trần Thị Anh Thư   Địa chỉ: 17 Tân An 1 , TP. Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 28/04/2020
Ngày trả lời: 05/05/2020
Người gửi:  Đặng Văn Thuận   Địa chỉ: Tổ 3B phường Mân Thái quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 28/04/2020
Ngày trả lời: 04/05/2020
Người gửi:  Đặng Văn Thuận   Địa chỉ: Tổ 3B phường Mân Thái quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 11/02/2020
Ngày trả lời: 24/02/2020
Người gửi:  Phạm Văn Cả   Địa chỉ: K515/9 Hoàng Diệu, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 15/01/2020
Ngày trả lời: 16/01/2020
Người gửi:  Lê Tùng   Địa chỉ: 184 Nguyễn Lân - Hà Nội
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 05/01/2020
Ngày trả lời: 10/01/2020
Người gửi:  Trần Văn Tùng   Địa chỉ: 513 Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 04/08/2019
Ngày trả lời: 07/08/2019
Người gửi:  Hoàng Thị Kim Oanh   Địa chỉ: K2/46 Phan Hành Sơn, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch & Đầu tư