HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Tất cả lĩnh vực
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 3198 | 320
Ngày gửi: 30/05/2019
Ngày trả lời: 10/06/2019
Người gửi:  Võ Hồ Kiều Trinh   Địa chỉ: Hòa Thuận Tây, Hải Châu
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 04/06/2019
Ngày trả lời: 06/06/2019
Người gửi:  Nguyễn Ly   Địa chỉ: Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 24/05/2019
Ngày trả lời: 03/06/2019
Người gửi:  Đinh Thị Thanh Tâm   Địa chỉ: 155 Nguyễn Văn Linh
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 29/05/2019
Ngày trả lời: 30/05/2019
Người gửi:  Vũ thị ngọc anh   Địa chỉ: Tổ 38 Đà Sơn, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 21/05/2019
Ngày trả lời: 29/05/2019
Người gửi:  Ngô Tấn Lâm   Địa chỉ: h41/14 K123 cù chính lan, thành phố Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 26/05/2019
Ngày trả lời: 28/05/2019
Người gửi:  Nguyễn Thị Bé   Địa chỉ: 54 Triệu Quốc Đạt
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 21/05/2019
Ngày trả lời: 28/05/2019
Người gửi:  Nguyễn xuân Hoàng   Địa chỉ: K634/35 trưng nữ vương, đà nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 21/05/2019
Ngày trả lời: 27/05/2019
Người gửi:  Phạm Sang   Địa chỉ: 72 Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 16/05/2019
Ngày trả lời: 21/05/2019
Người gửi:  Huỳnh anh khoa   Địa chỉ: 48 trương văn hiến, khuê mỹ, ngũ hành sơn
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 08/05/2019
Ngày trả lời: 14/05/2019
Người gửi:  Tạ Thị Hải   Địa chỉ: K382/6 Đ Núi Thành - Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế