HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Tất cả lĩnh vực
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 3814 | 382
Ngày gửi: 22/08/2021
Ngày trả lời: 01/09/2021
Người gửi:  Võ kim Phúc   Địa chỉ: Cẩm Lệ
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính
Ngày gửi: 21/08/2021
Ngày trả lời: 30/08/2021
Người gửi:  Hà Thúy Lương   Địa chỉ: Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 19/08/2021
Ngày trả lời: 28/08/2021
Người gửi:  võ thị diệu linh   Địa chỉ: tổ 130 hòa minh liên chiểu đà nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 22/08/2021
Ngày trả lời: 25/08/2021
Người gửi:  HOÀNG CHÍ TRUNG   Địa chỉ: 11 Mỹ An 23 Phường Mỹ An - Quận Ngũ Hành Sơn
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 16/08/2021
Ngày trả lời: 22/08/2021
Người gửi:  ĐẶNG XUÂN NAM   Địa chỉ: 174 Phù Đổng, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 13/08/2021
Ngày trả lời: 18/08/2021
Người gửi:  Phan Quang Tiến   Địa chỉ: Tổ 4, Hoà khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 17/08/2021
Ngày trả lời: 18/08/2021
Người gửi:  Phạm Đình Lợi   Địa chỉ: p.Hòa Minh, Liên Chiểu
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 13/08/2021
Ngày trả lời: 18/08/2021
Người gửi:  Lê Thành Cônh   Địa chỉ: P509 Chưng cư A4 Vũng Thưng-Sơn Trà- Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 12/08/2021
Ngày trả lời: 18/08/2021
Người gửi:  Thái Thị Bảo An   Địa chỉ: 53 Lê Văn Sĩ Hoà Minh Liên Chiểu
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 12/08/2021
Ngày trả lời: 18/08/2021
Người gửi:  Hoàng Đình Phương   Địa chỉ: 236/44 Trần Cao Vân Đà nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội