HỎI ĐÁP

HỎI ĐÁP

HỎI ĐÁP

  • Tất cả lĩnh vực
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 2649 | 265
Ngày gửi: 17/07/2017
Ngày trả lời: 21/07/2017
Người gửi:  Lê Mạnh Cường   Địa chỉ: Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Ngày gửi: 09/07/2017
Ngày trả lời: 19/07/2017
Người gửi:  Đỗ Hồng Long   Địa chỉ: Quận Cẩm Lệ
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 10/07/2017
Ngày trả lời: 19/07/2017
Người gửi:  Đức Huy   Địa chỉ: 07 nguyễn đóa, p. hòa xuân, quận cẩm lệ tp đà nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 06/07/2017
Ngày trả lời: 19/07/2017
Người gửi:  Nguyễn Thị Lam   Địa chỉ: 52 Phú Lộc 16, Phường Hòa Minh, Q Liên Chiểu, Tp Đà Nằng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Liên Chiểu
Ngày gửi: 20/06/2017
Ngày trả lời: 19/07/2017
Người gửi:  Trần Huy   Địa chỉ: TỔ 10, HÒA KHÁNH NAM, QUẬN LIÊN CHIỂU
Đơn vị trả lời: UBND Quận Liên Chiểu
Ngày gửi: 27/06/2017
Ngày trả lời: 18/07/2017
Người gửi:  đoàn Văn Tân   Địa chỉ: TP Vinh-Nghệ An
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng
Ngày gửi: 27/06/2017
Ngày trả lời: 18/07/2017
Người gửi:  LÊ THỚI   Địa chỉ: TỔ 34, NẠI HƯNG 2, NẠI HIÊN ĐÔNG, SƠN TRÀ, ĐÀ NẴNG
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng
Ngày gửi: 18/07/2017
Ngày trả lời: 18/07/2017
Người gửi:  Nguyễn Văn Sơn   Địa chỉ: K1 Hồ Quí LyA
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 01/07/2017
Ngày trả lời: 18/07/2017
Người gửi:  Lê Chí Công   Địa chỉ: Lý Thái Tông
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng
Ngày gửi: 17/07/2017
Ngày trả lời: 18/07/2017
Người gửi:  lê xuân hoàng vũ   Địa chỉ: hòa an cẩm lệ đà nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải