HỎI ĐÁP

HỎI ĐÁP

HỎI ĐÁP

  • Tất cả lĩnh vực
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 2736 | 274
Ngày gửi: 05/09/2017
Ngày trả lời: 21/09/2017
Người gửi:  Trần Anh Quốc   Địa chỉ: An Ngãi Tây 2, Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Huyện Hoà Vang
Ngày gửi: 15/09/2017
Ngày trả lời: 21/09/2017
Người gửi:  Nguyễn Thành   Địa chỉ: 66 Dương Tự Minh Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 18/09/2017
Ngày trả lời: 21/09/2017
Người gửi:  ngyễn thị lan   Địa chỉ: thôn Quang Châu, hòa châu, hòa vang, đà nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Huyện Hoà Vang
Ngày gửi: 18/09/2017
Ngày trả lời: 19/09/2017
Người gửi:  Dân Đà nẵng   Địa chỉ: Việt nam
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 11/09/2017
Ngày trả lời: 19/09/2017
Người gửi:  Trần Huy   Địa chỉ: TỔ 10, HÒA KHÁNH NAM, QUẬN LIÊN CHIỂU
Đơn vị trả lời: Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày gửi: 28/08/2017
Ngày trả lời: 19/09/2017
Người gửi:  Nguyễn Văn Nam   Địa chỉ: 693/29 Trần Cao Vân Thanh khê Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 15/09/2017
Ngày trả lời: 19/09/2017
Người gửi:  Hồng Hà   Địa chỉ: Việt nam
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 28/08/2017
Ngày trả lời: 19/09/2017
Người gửi:  Lê Nguyên Đức   Địa chỉ: Phường Hoà Khê
Đơn vị trả lời: UBND Quận Thanh khê
Ngày gửi: 16/09/2017
Ngày trả lời: 18/09/2017
Người gửi:  Dương thị trà my   Địa chỉ: Tổ 11,thôn 2,xã tiên cảnh, huyện tiên phước, tỉnh Quảng Nam
Đơn vị trả lời: UBND Quận Liên Chiểu
Ngày gửi: 13/09/2017
Ngày trả lời: 14/09/2017
Người gửi:  Nguyễn Thị Thu Hiền   Địa chỉ: Tổ 113 Phường hòa cường bắc, ĐN
Đơn vị trả lời: UBND Quận Hải Châu