HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Tất cả lĩnh vực
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 3125 | 313
Ngày gửi: 26/12/2018
Ngày trả lời: 15/01/2019
Người gửi:  Phan Văn Thanh   Địa chỉ: K268/18 Trần Phú, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 09/01/2019
Ngày trả lời: 14/01/2019
Người gửi:  Nguyễn Thị Niềm   Địa chỉ: Quảng Trị
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 08/01/2019
Ngày trả lời: 11/01/2019
Người gửi:  Lương Duy Phước   Địa chỉ: Tô Hiệu- Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 06/12/2018
Ngày trả lời: 11/01/2019
Người gửi:  Huỳnh linh phương   Địa chỉ: Dũng sĩ thanh khê
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 18/12/2018
Ngày trả lời: 11/01/2019
Người gửi:  Trần Thị Hoài Thương   Địa chỉ: 97/19 Lê Đình Lý, quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 15/12/2018
Ngày trả lời: 11/01/2019
Người gửi:  Võ Thị Thanh Vi   Địa chỉ: 30 Đỗ Bá, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 07/01/2019
Ngày trả lời: 09/01/2019
Người gửi:  Lê Thị Thanh Thúy   Địa chỉ: Hòa Xuân, Hòa Vang, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Ngày gửi: 28/12/2018
Ngày trả lời: 08/01/2019
Người gửi:  Hoàng Nguyên Thảo   Địa chỉ: 161 Ngô Mây
Đơn vị trả lời: Cục thuế
Ngày gửi: 12/12/2018
Ngày trả lời: 28/12/2018
Người gửi:  Lê Nhì   Địa chỉ: K435/113 Đường Trần Cao Vân, Tổ 26, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 20/12/2018
Ngày trả lời: 26/12/2018
Người gửi:  Văn Thị Lan   Địa chỉ: 96 Hồ Nghinh
Đơn vị trả lời: Cục thuế