HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Tất cả lĩnh vực
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 3589 | 359
Ngày gửi: 08/09/2020
Ngày trả lời: 11/09/2020
Người gửi:  Lê Văn A   Địa chỉ: 32 Đặng Thai Mai
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 03/09/2020
Ngày trả lời: 11/09/2020
Người gửi:  Trần Cẩm Vân   Địa chỉ: K460/16 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 03/09/2020
Ngày trả lời: 11/09/2020
Người gửi:  Trần Cẩm Vân   Địa chỉ: K460/16 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 31/08/2020
Ngày trả lời: 11/09/2020
Người gửi:  Nguyễn lê hương ly   Địa chỉ: K130/10 hồ xuân hương phường khuê mỹ ngũ hành sơn đà nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 04/09/2020
Ngày trả lời: 10/09/2020
Người gửi:  Hiệp hội tài xế   Địa chỉ: Liên chiểu
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 08/09/2020
Ngày trả lời: 10/09/2020
Người gửi:  Nguyễn Văn Lương   Địa chỉ: Hòa xuân
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 08/09/2020
Ngày trả lời: 10/09/2020
Người gửi:  Nguyễn Văn Lương   Địa chỉ: 02 lỗ giáng 2, hòa xuân, cẩm lệ
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 29/08/2020
Ngày trả lời: 08/09/2020
Người gửi:  Phạm Thị Ái Đông   Địa chỉ: K33/02/07 Nam Cao, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 24/08/2020
Ngày trả lời: 08/09/2020
Người gửi:  Lê Ngọc Linh   Địa chỉ: 102 đường 29/3, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày gửi: 25/08/2020
Ngày trả lời: 08/09/2020
Người gửi:  CAO TRỌNG NGHĨA   Địa chỉ: 124 DUY TÂN PHƯỜNG HÒA THUẬN TÂY QUẬN HẢI CHÂU TP ĐÀ NẴNG
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội