HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
  •   
  •  
Ngày gửi: 06/03/2021
Nội dung: Kính gửi : Cơ Quan Thuế
Hiện tại doanh nghiệp em kinh doanh lĩnh vực thương mại các thiết bị máy tính, và có thi công lắp đặt mạng, camera. 
Trong hợp đồng thi công thì có 1 mặt hàng là " Vật tư phụ" (Thông thường gôm : các loại đinh, ốc vít, nẹp nhựa, dây rút,....)
Khi mua hàng bên bán người ta xuất chi tiết các mặt  hàng (rất nhiều).
Nhưng khi làm hợp đồng với đơn vị, thì cty chỉ ghi Vật tư phụ, chứ không thể ghi từng mặt hàng đinh (loại 2 phân, 3 phân, 5 phân,...) hoặc ghi ốc, dây, nẹp....
Vậy cơ quan thuế cho em hỏi em có thể ghi chung vào là "Vật tư phụ" khi xuất HD điện tử cho đơn vị không ạ?
Người gửi: Nguyễn Tuyền   Địa chỉ: Sơn Trà
Đơn vị trả lời: Cục thuế

Cục Thuế TP. Đà Nẵng nhận được yêu cầu giải đáp thắc mắc về chính sách Thuế trên Cổng thông tin điện tử của TP. Đà Nẵng đối với câu hỏi của độc giả  Nguyễn Tuyền đề nghị hướng dẫn về hóa đơn. Cục Thuế TP. Đà Nẵng trả lời như sau:

          Do độc giả không trình bày rõ Công ty của độc giả khi ký hợp đồng thi công với khách hàng để lắp đặt máy tính, camera, mạng internet được thực hiện như thế nào? Giá thành sản phẩm hoàn chỉnh là trọn gói (đã bao gồm linh kiện đồng bộ để lắp ráp thành máy móc, thiết bị để sử dụng) hay được cung cấp riêng từng sản phẩm. Vì vậy, Cục Thuế trả lời nguyên tắc như sau:

Căn cứ quy định:

- Tại khoản 7.a Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 1.b Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

“b) …

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch chéo.”

- Tại điểm d.1 khoản 1 Điều 3 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ được thể hiện trên hóa đơn điện tử như sau:

“d.1) Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ

- Tên hàng hóa, dịch vụ: Trên hóa đơn phải thể hiện tên hàng hóa, dịch vụ bằng tiếng Việt. Trường hợp bán hàng hóa có nhiều chủng loại khác nhau thì tên hàng hóa thể hiện chi tiết đến từng chủng loại (ví dụ: điện thoại Samsung, điện thoại Nokia…). Trường hợp hàng hóa phải đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu thì trên hóa đơn phải thể hiện các số hiệu, ký hiệu đặc trưng của hàng hóa mà khi đăng ký pháp luật có yêu cầu (ví dụ: Số khung, số máy của ô tô, mô tô, địa chỉ, cấp nhà, chiều dài, chiều rộng, số tầng của một ngôi nhà…). Các loại hàng hóa, dịch vụ đặc thù như điện, nước, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình, dịch vụ công nghệ thông tin, bảo hiểm được bán theo kỳ nhất định thì trên hóa đơn phải ghi cụ thể kỳ cung cấp hàng hóa, dịch vụ.”

Theo đó, Công ty của độc giả kinh doanh thương mại thiết bị máy tính, có phát sinh ký hợp đồng thi công trọn gói để lắp đặt máy tính, camera, mạng internet sản phẩm hoàn chỉnh (đã bao gồm linh kiện đồng bộ để lắp ráp thành máy móc, thiết bị để sử dụng) thì khi lập hóa đơn giao cho khách hàng, nội dung hóa đơn thể hiện đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo hợp đồng.

Trường hợp bán hàng hóa cho khách hàng có nhiều chủng loại khác nhau thì tên hàng hóa thể hiện chi tiết đến từng chủng loại theo hướng dẫn tại điểm d.1 khoản 1 Điều 3 Thông tư số 68/2019/TT-BTC nêu trên.

 Cục Thuế TP. Đà Nẵng trả lời để độc giả được biết và thực hiện. Trường hợp cần trao đổi thêm thì liên hệ với phòng Tuyên truyền Hỗ trợ (qua địa chỉ email: tthtnnt.dan@gdt.gov.vn) hoặc tìm hiểu thêm tại Trang thông tin điện tử Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, http://danang.gdt.gov.vn./.