HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Đất đai
  •   
  •  
Ngày gửi: 04/03/2021
Nội dung:  Xin chào ban biên tập,chi cục thuế Đà Nẵng!

Năm 2020 tôi mới xây dựng xong ngôi nhà 3 tầng,diện tích 250m2.Tôi thuê nhân công bên ngoài và tự mua nguyên vật liệu
Giờ tôi muốn  " Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp" để làm thủ tục nhập khẩu.
Xin hỏi tôi sẽ phải có nghĩa vụ nộp những loại thuế,phí nào ạ?
Tôi xin chân thành cảm ơn !
Người gửi: Mai Đức Hòa   Địa chỉ: Tổ 34,Hòa Quý,Ngũ Hành Sơn,Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế

Kính gửi: Ông Mai Đức Hòa

                              Email: maiduchoa.dn@gmail.com

             Địa chỉ: Tổ 34, P. Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.

 

Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn nhân được Email của ông Mai Đức Hòa gửi trên Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng (do Cục Thuế TP Đà Nẵng chuyển theo Phiếu chuyển số 799/PC-CT ngày 08/3/2021), đề nghị hướng dẫn về thuế đối với hoạt động xây dựng nhà tư nhân. Về nội dung này Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại:

          - Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT, Thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh;

          - Công văn số 4097/CT-THNVDT ngày 04/12/2015 và Công văn số 1190/CT-THNVDT ngày 04/4/2017 của Cục Thuế TP. Đà Nẵng “V/v quản lý thu thuế đối với cá nhân hoạt động xây dựng ”.

Theo đó, việc quản lý thu thuế đối với cá nhân hoạt động xây dựng được thực hiện như sau:

 - Các cá nhân,  nhóm cá nhân nhận thầu xây dựng nhà, công trình (sau đây gọi là bên nhận thầu xây dựng) cho các hộ gia đình, tổ chức là Người nộp thuế. Bên nhận thầu có nghĩa vụ phải kê khai và nộp lệ phí môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN với Chi cục Thuế quận/huyện nơi thực hiện xây dựng công trình.

- Cơ quan quản lý thuế có quyền yêu cầu cá nhân có nhà xây dựng (chủ đầu tư) cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế của bên nhận thầu và yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với cơ quan quản lý thuế để thực hiện pháp luật về thuế.

Trường hợp năm 2020, ông Mai Đức Hòa có xây dựng nhà 3 tầng diện tích 250m2, Ông tự mua vật liệu và thuê nhân công bên ngoài xây dựng thì trách nhiệm kê khai, nộp thuế xây dựng thuộc về bên nhận thầu thi công (chủ thầu); thời hạn kê khai thuế chậm nhất là 30 ngày của quí tiếp theo quý nghiệm thu bàn giao công trình. Trường hợp chủ thầu chưa thực hiện việc kê khai, nộp thuế theo quy định thì ông Mai Đức Hòa có trách nhiệm cung cấp cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế của chủ thầu cho cơ quan thuế để xác định và ban hành thông báo nộp thuế theo đúng quy định.

 

Việc xác định số thuế mà chủ thầu phải nộp được căn cứ vào giá trị hợp đồng xây dựng và kê khai của chủ thầu; trường hợp xét thấy việc kê khai của chủ thầu không đúng thực tế phát sinh thì cơ quan thuế thực hiện điều tra để ấn định doanh thu, số thuế phải nộp theo qui định của pháp luật thuế.

Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn trả lờiđể ông Mai Đức Hòa được biết và thực hiện. Trường hợp cần trao đổi thêm, đề nghị liên hệ trực tiếp vớiChi cục Thuế (qua Đội Tuyên truyền- Hỗ trợ), số điện thoại: 0236.3968581./.