HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Nội vụ
  •   
  •  
Ngày gửi: 03/03/2021
Nội dung: Trả lời lại Sở Nội vụ, tôi đang công tác tại BQL Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang. Trong 7 năm làm việc tại đây, tôi xin báo những khúc mắc trong này
- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Hạnh sai quy định, bổ nhiệm trưởng phòng hcth
- Sắp xếp bộ máy hành chính không phù hợp, số lượng người làm kế toán nhiều hơn công tác hành chính.
- Luân chuyển, điều động, bổ nhiệm viên chức không đúng với quy định, bổ nhiệm không đúng chức danh trình độ chuyên môn, có hình thức " quyền lực ngầm ", "trù dập " trong nội bộ
- Phòng QLHTMT sắp xếp không phù hợp gây ra quản lý kém trong chuyên môn.
- Nội bộ bất hòa, thường xuyên có tố cáo, đơn thư khiếu nại trong suốt nhiệm kỳ làm Trưởng ban- ông Phương
- Kế toán trưởng nắm nhiều quyền hành hơn các Phó Ban
Sở Nội vụ có thể thanh tra kín để làm rõ và nắm thông tin nhiều hơn
Người gửi: Dương Đình Danh   Địa chỉ: Thọ Quang
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ

Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.821253

Fax: 0236.829900

Email: snv@danang.gov.vn

 

Kính gửi: Ông Dương Đình Danh

    Sở Nội vụ trân trọng cảm ơn và ghi nhận những thông tin ông cung cấp liên quan đến công tác quản lý viên chức tại Ban Quản lý Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang.

    Để có cơ sở giúp công tác thanh tra, kiểm tra được thuận lợi, Sở Nội vụ kính đề nghị ông cung cấp thêm các bằng chứng xác thực những nội dung ông đã phản ánh (nếu có).

    Trên cơ sở những thông tin cụ thể ông cung cấp, Sở Nội vụ sẽ tiến hành những công việc tiếp theo.

    Chúc ông mạnh khỏe.

    Trân trọng!