HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Nội vụ
  •   
  •  
Ngày gửi: 23/02/2021
Nội dung: Tôi tên là Dương Đình Danh, hiện đang công tác tại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở NN. Trước đây tôi có đặt câu hỏi trên trang góp ý-phản ánh về vấn đề Kế toán trưởng có kiêm nhiệm được Trưởng phòng Hành chính - tổng hợp. Sở Nội vụ đã rà soát việc bổ nhiệm này đúng quy trình không. Trước đây Sở có trả lời là KHÔNG được kiêm nhiệm, vậy khi nào Sở sẽ thực hiện công việc rà soát theo quy định. 
Người gửi: Dương Đình Danh   Địa chỉ: Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ

Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 10 Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.821253

Fax: 0236.829900

Email: snv@danang.gov.vn

 

Kính gửi: Ông Dương Đình Danh

Lời đầu tiên, xin được gửi lời cảm ơn trân trọng đến Ông vì sự quan tâm, góp ý của Ông đối với công việc của ngành nội vụ(lần thứ 2). Trên cơ sở ý kiến của Ông, Sở Nội vụ xin được phúc đáp như sau:

Tại nội dung trả lời lần thứ 1, Sở Nội vụ đã cung cấp nội dung các văn bản pháp luật (Luật Kế toán và Nghị định số 174/2016/NĐ-CP) quy định cụ thể các trường hợp không được kiêm nhiệm vị trí kế toán.

Việc bổ nhiệm, bố trí trưởng phòng và kế toán trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban, ngành thuộc thẩm quyền của sở, ban, ngành hoặc thủ trưởng đơn vị sự nghiệp theo phân cấp quản lý công chức, viên chức. Tại phần câu hỏi kiến nghị, ông chưa cung cấp cụ thể tên đơn vị sự nghiệp đang thực hiện kiêm nhiệm kế toán trưởng không đúng theo quy định nên Sở Nội vụ chưa có cơ sở để xử lý. Ghi nhận ý kiến đóng góp của Ông, Sở Nội vụ sẽ kết hợp rà soát việc bố trí kiêm nhiệm kế toán tại các cơ quan, đơn vị trong các đợt thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ theo kế hoạch đã được phê duyệt trong năm 2021.

Chúc Ông mạnh khỏe.

Trân trọng!