HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
  •   
  •  
Ngày gửi: 19/02/2021
Nội dung:  Kính gửi Sở Giáo dục và đào tạo ĐN.
Tôi có hai câu hỏi:
1. Tôi đã là giáo viên thcs hạng 1.Nay theo thông tư 03/2021 của Bộ Giáo dục _ đào tạo, thì giáo viên thcs hạng 1 cần có bằng thạc sĩ ngành mình đào tạo. Vậy tôi có phải bổ sung bằng thạc sĩ theo qui định mới để được hưởng lương hạng 1 không?
2. Giáo viên thcs hạng 2 nhưng đã có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng 1. Vậy giáo viên đó có cần phải học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng 2 không? ( nếu phải học thì tôi thấy rất là vô lí, chẳng lẻ giáo viên được bồi dưỡng cao hơn lại không bằng bồi dưỡng vừa đủ)
Mong nhận được câu trả lời thỏa đáng từ Sở. Xin cảm ơn.
Người gửi: Võ thị thu Hải   Địa chỉ: Trường Thcs Nguyễn văn Cừ
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo

Ngày 02/02/2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập; theo đó, trình độ đào tạo của giáo viên THCS hạng I yêu cầu có bằng thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên THCS hoặc có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy hoặc có bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên. Do vậy, để được bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I theo quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT, giáo viên phải đảm bảo trình độ đào tạo nói trên.

Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT quy định chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II. Do vậy, để được bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II theo quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT, giáo viên phải đảm bảo trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng trả lời để công dân biết./.