HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
  •   
  •  
Ngày gửi: 18/02/2021
Nội dung:  Xin chào!
Tôi là giáo viên thcs hạng III. Nay tôi phải đi học chứng chỉ thăng hạng bao nhiêu? Tôi phải học hạng II hay vẫn học hạng III. 

Điều kiện để từ hạng III lên hạng II là gì?
Người gửi: Nguyễn lan anh   Địa chỉ: Cẩm lệ đà nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo

Ngày 02/02/2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập; theo đó, Thông tư quy định chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III (đối với giáo viên trung học cơ sở mới được tuyển dụng vào giáo viên THCS hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng); đồng thời, Thông tư cũng quy định: yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III chỉ áp dụng đối với giáo viên THCS được tuyển dụng sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành (ngày 20/3/2021).

Tiêu chuẩn, điều kiện để giáo viên THCS được dự thi hoặc xét thăng hạng CDNN được quy định tại các Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18/8/2017 và Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017. Tuy nhiên, hiện nay Bộ GDĐT đang dự thảo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế các Thông tư này để phù hợp với các quy định hiện hành.

Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng trả lời để công dân biết./.