HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
  •   
  •  
Ngày gửi: 30/01/2021
Nội dung: Tôi là cán bộ hưu trí phường An Hải Đông là người rất quan tâm đến công tác giáo dục của phường nhà. 
Nhưng khoảng ba bốn năm gần đây, tôi nhận thấy tình hình giáo dục của trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ giảm sút cả về chất và lượng. Tỷ lệ học sinh vào lớp 10 trước đây thường là một trong những trường đứng đầu quận. Nhưng năm học 2019 - 2020 thì tỉ lệ này thấp đứng thứ 7/8 trường trên địa bàn quận. Sở dĩ xảy ra tình trạng trên là do sự lãnh đạo của hiệu trưởng mới Phạm Vũ Bửu: nội bộ trường mất đoàn kết, để xảy ra tình trạng kiện kéo dài từ cấp trường đến cấp quận gây ảnh hưởng đến bộ mặt giáo dục của phường nhà, phụ huynh mất niềm tin khi gửi con em vào trường. Tình trạng này đã được phụ huynh, nhân dân phản ánh với nhà trường, phòng giáo dục xong chưa thấy chấm dứt tình trạng này. 
Tôi muốn hỏi tại sao một lãnh đạo một lãnh đạo với năng lực quản lý yếu kém mà ủy ban nhân dân quận, phòng nội vụ chưa luân chuyển bổ nhiệm công việc khác (dù tháng 03/2021 là hết nhiệm kỳ hiệu trưởng). 
Phải chăng có gì khuất tất trong công tác bổ nhiệm cán bộ, cụ thể là bổ nhiệm hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Cừ?
Người gửi: Nguyễn Trung Huy   Địa chỉ: P.An Hải Đông
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà

Sau Khi nhận được ý kiến của Công dân, Ban biên tập đã xử lý chuyển ý kiến đến phòng Nội vụ quận và đã có văn bản trả lời nội dung trả lời có văn bản kèm theo

Công văn số 58, ban hành ngày 01/03/2021 về việc Trả lời ý kiến công dân đối với hiệu trưởng Nguyễn Văn Cừ