HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Nội vụ
  •   
  •  
Ngày gửi: 26/01/2021
Nội dung:  

Tôi sinh ngày 24/09/1966. Tôi công tác trong ngành giáo dục bậc Trung học Cơ sở từ tháng 8/1990 đến nay. Trong hai năm 2019 và 2020 tôi bị bệnh nên tổng số ngày nghỉ từng năm cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định của pháp luật.

Đến ngày 24/12/2021 tôi đã đủ 55 tuổi 3 tháng. Vậy cuối tháng 12/2021 tôi có được nghỉ hưu theo Điểm g Khoản 1 Điều 1 của Nghị định 143/2020/NĐ-CP hay không?

Rất mong được sự trợ giúp của các cơ quan có thẩm quyền. Trân trọng cảm ơn!

Người gửi: MAI MINH MẪN   Địa chỉ: TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ

Sở Nội vụ trả lời câu hỏi của Ông/Bà như sau:

1. Liên quan đến độ tuổi được nghỉ hưu trước tuổi

Tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 8 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và các khoản 6, khoản 7 Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP quy định như sau “Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động”.

Tại Khoản 2, Điều 169 Bộ Luật Lao động quy định: “Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ”.

Hiện nay, việc xác định “tuổi nghỉ hưu tối thiểu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động”đang có hai cách hiểu: 01 (một) là tuổi nghỉ hưu của năm đề nghị tinh giản biên chế; 02 (hai)là tuổi nghỉ hưu của đối tượng tinh giản biên chế (gắn với tháng, năm sinh tương ứng của từng người). Do đó, Sở Nội vụ đã có văn bản đề nghịBộ Nội vụcó hướng dẫn cụ thể về cơ sở tính tuổi hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế đối với công chức, viên chức, người lao động theo quy định 143/2020/NĐ-CP, hiện đang chờ văn văn hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

2. Liên quan đến các trường hợp tinh giản biên chế

Tại điểm g, khoản 1 Điều 1 Nghị định số 143/2020/NĐ-CP quy định “Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế mà trong từng năm đều có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định của pháp luật hoặc năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định của pháp luật nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.” Trong hai năm 2019 và 2020, cá nhân có tổng số ngày nghỉ từng năm cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định nên thuộc trường hợp được giải quyết tinh giản biên chế trong năm 2021.

Về thời điểm nghỉ tinh giản biên chế được xác định là đầu tháng, nên riêng đối với trường hợp của cá nhân nếu tính đến ngày 01/12/2021 thì có số tuổi là 55 tuổi 02 tháng. Do vậy, trong khi chờ văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ, nếu căn cứ theo cả 02 cách hiểu thứ nhất và thứ hai nêu trên thìcá nhânvẫn chưa đảm bảo độ tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động để được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi trong tháng 12/2021, chỉ đảm bảo chính sách nghỉ thôi việc ngay theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

 

Trân trọng cảm ơn!