HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực:
  •   
  •  
Ngày gửi: 19/01/2021
Nội dung: Tôi muốn hỏi về việc gộp 2 mã số thuế lại như thế nào?

Cụ thể là: 
- Trước đây, ngày 12/11/2011, cục thuế Đà Nẵng cấp MST 0400806281 cho tôi số CMND là 201507127 và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho 1 bé có MST-NPT là 8376779977 vào năm 2014; nhưng sau đó năm 2015 tôi chuyển về Long An ở và đã đổi CMND mới là 301717311 và đơn vị thuế Long An đã cấp MST mới là 8501340153 vào ngày 08/12/2017. 

- Tuy nhiên, mãi đến tháng 01/2021, tôi mới được công ty hiện tại thông báo là MST-NPT 8376779977 đã đăng ký bên MST cũ của tôi, và đồng nghĩa tôi có đến 02 MST là không phù hợp với pháp luật.

Nên, tôi muốn hỏi rõ tôi cần thực hiện những giấy tờ thủ tục nào để có thể gộp 2 MST của tôi về thành 1, và nơi tôi thực hiện (theo tư vấn của cty là cơ quan thuế Đà Nẵng) có thể nhận giấy tờ qua bưu điện đảm bảo được không??? Thời gian thực hiện bao lâu??? yêu cầu và hướng dẫn chi tiết.

Cảm ơn.
Người gửi: Tôn Nữ Ngọc Dung   Địa chỉ: 101 Ngô Trí Hoà Sơn Trà Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế

Cục Thuế TP. Đà Nẵng nhận được câu hỏi trên Cổng thông tin điện tử UBND TP. Đà Nẵng của Ông/Bà Tôn Nữ Ngọc Dung nội dung liên quan đến việc cá nhân được cấp 02 mã số thuế. Cục Thuế TP. Đà Nẵng có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại:

- Khoản 3.b Điều 30 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội quy định về việc cấp mã số thuế.

- Khoản 2 Điều 36 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội quy định về thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Về nguyên tắc: Mỗi cá nhân được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời. Trường hợp người nộp thuế có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

Trường hợp Ông/ Bà đã được cấp mã số thuế vào ngày 12/11/2011, tuy nhiên Ông/Bà có thay đổi chứng minh nhân dân nhưng không thông báo cho cơ quan thuế nên đã được Cơ quan Thuế tại Long An cấp thêm mã số thuế mới dẫn đến có 02 mã số thuế là không đúng quy định. Đề nghị Ông/Bà liên hệ Cơ quan Thuế tại Long An để được hướng dẫn các thủ tục chấm dứt hiệu lực và thu hổi mã số thuế đã cấp lần 2 đồng thời thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định.

          Cục Thuế TP. Đà Nẵng trả lời để Ông/Bàđược biết và thực hiện./.