HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
  •   
  •  
Ngày gửi: 28/12/2020
Nội dung:
Vừa qua, tôi có gửi câu hỏi cho Cổng thông tin điện tử Chính phủ và đã được trả lời đăng trên Báo Điện tử Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, 
Nội dung tóm tắt như sau: 
"Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Ông Trần Đình Hà (Đà Nẵng) mua xe ô tô đấu giá tài sản công của Nhà nước. Xe biển xanh, đã ngừng lưu hành, hết đăng kiểm từ tháng 5/2018, có hoá đơn và hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, có công văn xác nhận của Sở Tài chính là xe không lưu hành từ năm 2018 đến nay. Ông Hà hỏi, trường hợp này có bị truy thu phí đường bộ không?

Căn cứ vào tình hình thực tế là xe ô tô của ông Hà mua thanh lý là xe của cơ quan quản lý Nhà nước (xe biển xanh), xe đã không đi đăng kiểm và lưu hành từ năm 2018 đến nay, có quyết định thu hồi của cấp có thẩm quyền. Do vậy, Cục Đăng kiểm Việt Nam thấy rằng có thể vận dụng tương tự như trường hợp xe bị tịch thu sau đó được bán phát mại, thanh lý bởi các Ngân hàng hoặc Tổ chức bán đấu giá tài sản, chủ phương tiện sẽ chịu phí sử dụng đường bộ tính từ thời điểm xe đi đăng kiểm để lưu hành."

Như vậy, tôi đã có đủ cơ sở để cơ quan Đăng kiểm Đà Nẵng miễn truy thu phí đường bộ trong thời gian từ 2018 đến nay như Bộ GTVT trả lời chưa? 

Người gửi: Trần Đình Hà   Địa chỉ: K33/27 Châu Văn Liêm, P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải

Sau khi nhận được thông tin hỏi đáp của Quý Công dân, Sở Giao thông vận tải thông tin đến Quý Công dân như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 9 Thông tư 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ, Sở Giao thông vận tải đề nghị Quý Công dân cung cấp văn bản trả lời của Bộ Giao thông vận tải về trường hợp nói trên, Quyết định thu hồi của cấp có thẩm quyền, Quyết định bán tài sản… đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng để thực hiện các thủ tục miễn thu phí sử dụng đường bộ theo hướng dẫn của Bộ GTVT. Trường hợp Quý Công dân không có văn bản trả lời của Bộ GTVT, đề nghị liên hệ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng, cung cấp hồ sơ liên quan để Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng có Văn bản báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Cục Đăng kiểm Việt Nam để trả lời cụ thể về trường hợp nói trên theo đúng quy định.

Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng, số 25 đường Hoàng Văn Thái, thành phố Đà Nẵng.

Sở Giao thông vận tải thông tin để Quý Công dân được biết.

Trân trọng !