HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lao động Thương binh và Xã hội
  •   
  •  
Ngày gửi: 22/12/2020
Nội dung:  Tôi là công nhân vận hành trạm biến áp 110kV từ năm 1995 đến năm 2017. Vừa qua, vì lý do sức khỏe tôi xin nghỉ hưu trước tuổi. Nhưng bhxh Đà Nẵng không giải quyết cho tôi được hưởng lương hưu của người có trên 15 năm làm việc trong môi trường độc hại mà trừ tôi 12% lương hưu do nghỉ trước tuổi 6 năm. Bhxh không giải quyết cho tôi được hưởng lương hưu mức 75% với lý do là: Trong sổ bhxh của tôi ghi chức danh công việc của tôi là "Công nhân vận hành trạm biến áp 110kV" còn trong các bảng Danh mục nghề nặng nhọc độc hại do liên Bộ ban hành có 2 công việc tương đương là "Công nhân vận hành trạm biến thế 110kV" và "Quản lý và Vận hành trạm biến áp 110kV" (chức danh công việc của tôi ghi trong sổ bhxh không đúng câu chữ với Danh mục nghề nặng nhọc, độc hại...). Trong khi thực tế và trong sổ có ghi là làm ở trạm biến áp (thế) 110kV tức là làm việc trong môi trường độc hại. Còn chữ "thế" với chữ "áp"  chỉ là 2 từ chuyên môn của nghành điện nên không ảnh hưởng đến nội dung môi trường làm việc. Vậy kính mong quý Sở cho tôi hướng giải quyết việc này như thế nào để giúp tôi được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Nhà nước. Xin chân thành cảm ơn!
Người gửi: Nguyễn Tiến Dũng   Địa chỉ: K34/91 Lê Hữu Trác, Sơn Trà, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Kính gửi: Ông Nguyễn Tiến Dũng

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhận được câu hỏi của Ông về việc điều chỉnh chức danh công việc trong sổ bảo hiểm xã hội. Về trường hợp này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã trả lời Ông vào tháng 05/2020, cụ thể:

Đối với trường hợp điều chỉnh chức danh công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong sổ bảo hiểm xã hội, ngày 22/4/2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 1398/LĐTBXH-ATLĐ hướng dẫn giải quyết điều chỉnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ghi chưa đúng trong sổ bảo hiểm xã hội. (Công văn này thay thế Công văn số 1972/LĐTBXH-ATLĐ ngày 02/6/2016 và Công văn số 4824/LĐTBXH-ATLĐ ngày 17/11/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn giải quyết điều chỉnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ghi sai trong sổ bảo hiểm xã hội). Theo đó:

          Người lao động thực tế làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nhưng ghi chưa đúng trong sổ bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện điều chỉnh theo quy định tại Điều 98 Luật Bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét sửa đổi, bổ sung quy trình thực hiện điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội đối với người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nhưng ghi chưa đúng trong sổ bảo hiểm xã hội để đảm bảo quyền lợi của người lao động và chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi hướng dẫn ghi sổ bảo hiểm xã hội đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Trong quá trình tổ chức thực hiện, đối với từng trường hợp cụ thể, nếu có vướng mắc thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng hợp, đề xuất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết.

          Căn cứ quy định nêu trên, trong trường hợp Ông thực tế có làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành nhưng ghi chưa đúng trong sổ bảo hiểm xã hội thì Ông có thể đề nghị Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng thực hiện điều chỉnh theo quy định tại Điều 98 Luật Bảo hiểm xã hội. Trong trường hợp có vướng mắc, Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng hợp, đề xuất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết.

Vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Ông được biết./.