HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lao động Thương binh và Xã hội
  •   
  •  
Ngày gửi: 22/12/2020
Nội dung: Thưa quí cấp, Năm 2000 tôi có tham gia nhập ngủ, sau khi xuất ngủ tôi bị nhiễm chất độc hóa học, và từ đó tôi bị nhiễm bệnh mà không chữa trị được, vậy cho tôi xin hỏi tôi làm thủ tục gì để được hưởng chế độ không? tôi xin cảm ơn!
Người gửi: Trương Anh Sâm   Địa chỉ: Nại Hiên Đông
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin trả lời ông như sau:
 

Tại khoản 1, Điều 39, Mục 8, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định về điều kiện xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, quy định: “Đã công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ ngày 01 tháng 8 năm 1961 đến 30 tháng 4 năm 1975 tại các vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hóa học ở chiến trường B, C, K (kể cả 10 xã: Vĩnh Quang, Vĩnh Giang, Vĩnh Tân, Vĩnh Thành, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn và Vĩnh Thủy thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).

Đối với trường hợp của ông Trương Anh Sâm, ông tham gia nhập ngũ năm 2000 nên chưa đủ điều kiện giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo quy định tại khoản 1, Điều 39, Mục 8, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP.

Vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời cho ông được biết./.