HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Đất đai
  •   
  •  
Ngày gửi: 27/10/2020
Nội dung: Cho tôi hỏi 1 số nội dung sau:
1. Tôi là chủ nhà có đào tạo bên lĩnh vực xây dựng, có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng thì có nằm trong đối tượng được miễn đóng các loại thuế phí khi thực hiện xây dựng nhà ở của mình hay không? Và văn bản nào quy định và hướng dẫn việc thực hiện các thủ tục để được miến thuế?
2. Văn bản nào hướng dẫn và quy định mức đóng thuế và trách nhiệm đóng thuế của các cá nhân tham gia xây dựng công trình (chủ nhà, nhà thẩu) khi tiến hành xây dựng nhà ở tư nhân theo quy định tại các Điều 36, 38 của Luật quản lý thuế trên cơ sở diện tích xây dựng và đơn giá thi công phù hợp theo đơn giá thi công trên thị trường? 
3. Văn bản nào quy định mức áp thuế trên cơ sở diện tích xây dựng và đơn giá thi công trên thị trường Đà Nẵng năm 2020
Xin cảm ơn.
Người gửi: Lương Huỳnh Đức   Địa chỉ: 66 An Nhơn 7
Đơn vị trả lời: Cục thuế

Cục Thuế TP. Đà Nẵng nhận được câu hỏi trên Cổng thông tin điện tử  UBND TP. Đà Nẵng của Ông/Bà Lương Huỳnh Đức nội dung liên quan đến lĩnh vực xây dựng nhà ở tư nhân. Cục Thuế TP. Đà Nẵng có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại:

- Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

- Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Công văn 4097/CT-THNVDT ngày 04/12/2015 của Cục Thuế TP. Đà Nẵng V/v quản lý thu thuế đối với cá nhân hoạt động xây dựng.

 - Công văn 1190/CT-THNVDT ngày 04/04/2017 của Cục Thuế TP. Đà Nẵng V/v quản lý thu thuế đối với cá nhân hoạt động xây dựng.

- Công văn 1055/CT-THNVDT ngày 27/3/2019 của Cục Thuế TP. Đà Nẵng V/v áp dụng đơn giá xây dựng nhà, công trình đối với hoạt động xây dựng tư nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Công văn 1137/CT-THNVDT ngày 04/4/2019 của Cục Thuế TP. Đà Nẵng V/v sửa đổi, bổ sung đơn giá nhân công xây dựng nhà, công trình đối với hoạt động xây dựng tư nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, cá nhân tự tổ chức thi công xây dựng công trình nhà ở của mình (nhà có tổng diện tích sàn xây dựng theo Giấy phép xây dựng nhỏ hơn 250m2 hoặc dưới 3 tầng hoặc có chiều cao dưới 12m, chủ nhà tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thi công xây dựng, vệ sinh môi trường, an toàn công trình nhà ở và các ảnh hưởng của việc xây dựng nhà ở đến các công trình liền kề, lân cận) là cá nhân không kinh doanh, do vậy nếu Ông/Bà thuộc trường hợp nêu trên thì không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân tự tổ chức thi công xây dựng công trình nhà ở phải xuất trình được đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp liên quan đến xây dựng công trình như: hóa đơn mua vật liệu xây dựng (ciment, sắt, thép, gạch, cát, sạn, nội thất, sơn, vôi …); hóa đơn chứng từ thuê, mua máy móc, thiết bị, phương tiện thi công, giàn giáo, cốp pha … (trừ trường hợp chủ nhà có máy móc, thiết bị, phương tiện thi công …).

Cục Thuế TP. Đà Nẵng trả lời để Ông/Bà Lương Huỳnh Đức được biết, thực hiện. Trường hợp cần trao đổi thêm, đề nghị liên hệ trực tiếp với Cục Thuế (Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ) để được hướng dẫn ./.