HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
  •   
  •  
Ngày gửi: 27/10/2020
Nội dung:  Dạ chào các anh chị, em trúng tuyển viên chức giáo viên quận Thanh Khê năm 2018. Vào 31/12/2019, em có bằng Thạc Sĩ. Vậy cho em hỏi em có được nâng lương từ bậc 1 là 2.1 lên bậc 2 là 2.41 không? Em cảm ơn!
Người gửi: Lê Thị Ngọc Trinh   Địa chỉ: Hòa Châu, Hòa Vang, TP Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo

Ngày 24/6/2016, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng có Công văn số 1692/SNV-CCVC về việc hướng dẫn xếp lương đối với công chức, viên chức và hợp đồng lao động có trình độ thạc sĩ; theo đó, Sở Nội vụ hướng dẫn xếp lương đối với công chức, viên chức và hợp đồng lao động có trình độ thạc sĩ với chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhận, đang được xếp lương bậc 1, hệ số 2,34 được hưởng lương bậc 2, hệ số 2,67 (không hướng dẫn việc xếp lương từ bậc 1, hệ số 2,10 được hưởng bậc 2, hệ số 2,41 đối với người có bằng thạc sĩ).

Tại Khoản 1, Điều 23 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức có quy định: “Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 2 chức danh nghề nghiệp tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật”; căn cứ quy định này, cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc tuyển dụng và xếp lương đối với viên chức có bằng thạc sĩ.

Thời gian đến, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng sẽ có hướng dẫn điều chỉnh về việc xếp lương đối với viên chức có bằng thạc sĩ theo quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP.

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời để công dân biết./.