HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
  •   
  •  
Ngày gửi: 27/10/2020
Nội dung:  Dạ cho em xin bản công văn 1692/SNC-CCVC về việc hướng dẫn xếp lương đối với viên chức có trình độ thạc sĩ!
Người gửi: Nguyễn Thị Loan   Địa chỉ: Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo

Công văn số 1692/SNV-CCVC ngày 24/6/2016 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn xếp lương đối với công chức, viên chức và hợp đồng lao động có trình độ thạc sĩ đã được triển khai đến các đơn vị; do vậy, viên chức làm việc với thủ trưởng đơn vị để được trả lời.

Trân trọng./.