HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực:
  •   
  •  
Ngày gửi: 25/06/2020
Nội dung: Trường tiểu học Trần Văn Ơn - quận Hải Châu còn 1 số học sinh chưa tham gia bảo hiểm y tế. Nhà trường yêu cầu phụ huynh lên lập biên bản vì không tham gia. Do tình hình dịch bệnh nên PH gặp khó khăn chưa nộp. Hiệu trưởng yêu cầu giáo viên bỏ tiền riêng ra để nộp cho học sinh chưa nộp hoặc trích từ quỹ lớp để nộp. Như vậy có đúng không? Đề nghị cấp trên làm rõ vấn đề này.
Người gửi: Mai Thị Hương   Địa chỉ: Hải châu
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo

Theo phân cấp quản lý. Trường TH Trần Văn Ơn thuộc thẩm quyền quản lý của UBND quận Hải Châu, kính đề nghị quý cơ công dân liên hệ UBND quận Hải Châu hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải Châu để được giải quyết. Về trách nhiệm của Sở, Sở sẽ chuyển ý kiến của quý công dân đến Phòng GD quận Hải Châu để được kiểm tra, xử lý.

Trân trọng cảm ơn!