HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
  •   
  •  
Ngày gửi: 09/06/2020
Nội dung:  Cho mình hỏi học sinh tiểu học cấp 1 có bắt buộc đi học bơi mới được lên cấp 2 hay không? Nếu có thì cho mình xin căn cứ văn bản quy định hướng dẫn nào để thực hiện. Cảm ơn
Người gửi: Nguyễn Xuân Lâm   Địa chỉ: Hòa Liên, Hòa Vang
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo

Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo khẳng định không có quy định bắt buộc đi học bơi mới được học THCS.

Trân trọng cảm ơn ý kiến phản ánh của quý anh/chị.