HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực:
  •   
  •  
Ngày gửi: 08/06/2020
Nội dung: Kính gửi Cục Thuế TP Đà Nẵng

Hiện nay, tôi đang có nhu cầu mua nhà ở xã hội,  theo khoản 1c Điều 51 Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 quy định về đối tượng được mua nhà ở xã hội là "Đối với đối tượng quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật này thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân"

Tuy nhiên, qua nghiên cứu Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007, Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 hướng dẫn về thuế TNCN thì tôi không thấy quy định về thuế thu nhập thường xuyên

Vì vậy, tôi kính mong Cục thuế giải đáp giúp tôi thuế thu nhập thường xuyên được hiểu như thế nào, và được quy định cụ thể tại văn bản pháp lý nào để tôi có thể xác định bản thân có đủ điều kiện được mua nhà ở xã hội hay không?


Tôi xin trân trọng cảm ơn!
Người gửi: Đặng Thu Thảo   Địa chỉ: 195 Liên lạc 14, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Cục thuế

Cục Thuế TP. Đà Nẵng nhận được đề nghịgiải đáp thắc mắc về chính sách thuế trên Cổng thông tin điện tử của UBND TP. Đà Nẵng của bà Đặng Thu Thảo  đối với câu hỏi: thuế thu nhập thường xuyên là gì?. Cục Thuế TP. Đà Nẵng có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1 Điều 2 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định về đối tượng nộp thuế:

“1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam”.

          - Tại Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định 10 loại thu nhập chịu thuế TNCN. Riêng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền lương được quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Luật số 26/2012/QH13ngày 22/11/2012) cụ thể như sau:

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản: phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công; phụ cấp quốc phòng, an ninh; phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật; trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảmkhả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng và các khoản trợ cấp khác theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật lao động; trợ cấp mang tính chất bảo trợ xã hội và các khoản phụ cấp, trợ cấp khác không mang tính chất tiền lương, tiền công theo quy định của Chính phủ.”

          Theo các quy định nêu trên thì Luật thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn chỉ quy định về thuế thu nhập cá nhân, không quy định về thuế thu nhập thường xuyên.

Cục Thuế TP. Đà Nẵng trả lời bà Đặng Thu Thảo được biết. Trường hợp cần trao đổi thêm, đề nghị Bà liên hệ trực tiếp với Cơ quan Thuế quản lý đơn vị để được hướng dẫn./.