HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
  •   
  •  
Ngày gửi: 08/06/2020
Nội dung: Bảo hiểm y tế của tôi được hưởng 80%, do phường cấp theo trường hợp mẹ đơn thân nuôi con.Nay trường đại học Kiến Trúc yêu cầu tôi phải mua bảo hiểm sinh viên ở trường,hưởng 60% và bảo rằng đây là chính sách mới,bắt buộc phải mua bảo hiểm sinh viên đó.Tôi nộp bảo hiểm hiện tại còn hạn sử dụng thì nhà trường không chịu.Tôi muốn hỏi rằng thực sự có chính sách ấy không và thẻ của tôi được nhà nước cấp thì có gì không hợp lý mà không được chấp nhận ở trường ? 
Người gửi: Huỳnh Thanh Tâm   Địa chỉ: K264 Trần Cao Vân
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội

Nội dung Bạn hỏi, xin được trả lời như sau:

Trường hợp của Bạn được cấp thẻ BHYT theo chuẩn nghèo của thành phố Đà Nẵng, mã thẻ BHYT là GD4484820085510, thời hạn sử dụng thẻ từ 01/01/2020 đến 31/12/2020.

Vì vậy, Bạn không phải mua thẻ BHYT sinh viên, Bạn photo thẻ BHYT gửi cho Trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng để được giải quyết.

Trân trọng!