HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lao động Thương binh và Xã hội
  •   
  •  
Ngày gửi: 02/05/2020
Nội dung:  Cho tôi hỏi về việc hỗ trợ gói an sinh xã hội tại đà nẵng
Người gửi: Lương Văn Linh   Địa chỉ: 35 Ngô Thì Hương. Nại Hiên Đông. Sơn Trà. Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Câu hỏi của ban chúng tôi trả lời như sau:
 

Theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đang tổ chức triển khai và thực hiện việc hỗ trợ  cho các nhóm đối tượng theo quy định tại Nghị quyết và Quyết định nêu trên. Ngoài ra, thành phố Đà Nẵng đang xem xét và bổ sung thêm một số nhóm đối tượng nằm ngoài quy định của Trung ương để thực hiện hỗ trợ bằng nguồn ngân sách của thành phố theo thẩm quyền quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để bạn được biết./.