HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lao động Thương binh và Xã hội
  •   
  •  
Ngày gửi: 29/04/2020
Nội dung: Tôi là nhân viên một công ty cp trên địa bàn tp đà nẵng dc nhận quyết định thôi việc ngày 23/01/2020. Công ty làm thủ tục bảo hiểm và trả sổ bảo hiểm sau gần 2 tháng thôi việc.tại thồi điểm đang xảy ra dịch covi19 ngừng các hoạt động nên ngày 28/3/2020 tôi mới đi làm hưởng chế độ thất nghiệp nhưng được nhân viên bên trung tâm việc làm báo đã hết hạn làm hồ sơ.vậy tôi xin hỏi ban ngành có cách giải quyết nào để tôi được hưởng chế đạo bảo hiểm không.
Người gửi: Võ văn hiệp   Địa chỉ: Tạm trú k1/11 hoàng văn thái
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Câu hỏi của bạn chúng tôi trả lời như sau:

- Tại khoản 1 Điều 46 Luật Việc làm 2013 quy định về hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:“Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập”.

- Tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp quy định về nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau: “Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.”

Trong thời điểm xảy ra dịch Covid19, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng vẫn tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động diễn ra bình thường. Do đó bạn cần xem lại thời gian chấm dứt hợp đồng lao động của bạn và thời gian bạn nộp hồ sơ có vượt quá quy định (3 tháng) nêu trên hay không? Nếu vượt quá thời hạn quy định nêu trên thì sẽ không đủ điều kiện để giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của bạn vẫn được bảo lưu để giải quyết vào lần hưởng trợ cấp thất nghiệp sau này.

Vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để bạn được biết./.