HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Văn hóa
  •   
  •  
Ngày gửi: 26/04/2020
Nội dung:  Xin chào Dananggov 
Cho tôi hỏi phòng gym mở lại trong thời gian này có bị cấm tại Đà Nẵng không? 
Tôi cảm ơn 
Người gửi: Vinh Lương   Địa chỉ: 57 Hùng Vương
Đơn vị trả lời: Sở Văn hóa - Thể thao

Sở Văn Hóa và Thể thao trân trọng cảm ơn góp ý của quý công dân. Liên quan đến nội dung  câu hỏi, Sở phản hồi thông tin cụ thể như sau:

Tại văn bản số 2840/UBND-VHXH ngày 29/4/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, tại mục 4, điểm a qui định các cơ sở huấn luyện thể thao chuyên nghiệp, tập luyện thể thao được phép hoạt động kể từ ngày 30/4/2020.

Vì vậy, phòng gym được hoạt động lại tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 30/4/2020.

Trân trọng./. 

số 2840/UBND-VHXH, ban hành ngày 29/04/2020 về việc về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới