HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Nội vụ
  •   
  •  
Ngày gửi: 21/03/2020
Nội dung:  Xin hỏi văn bản nào của UBND thành phố Đà Nẵng qui định về khen thưởng bí thư chi bộ khu dân cư có thời gian 15 năm làm bí thư chi bộ.
Người gửi: PHAN HỮU DẦN   Địa chỉ: K5/38 NGÔ QUYỀN, THỌ QUANG, SƠN TRÀ, TP ĐÀ NẴNG
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ

Việc khen thưởng cho các cá nhân là bí thư chi bộ có nhiều thành tích đóng góp trong xây dựng và phát triển phong trào thi đua tại Chi bộ khu dân cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thực hiện theo chủ trương của Thường trực Thành ủy tại Thông  báo số 580-TB/TU ngày 02/12/2019 của Thành ủy Đà Nẵng về kết luận của Thường trực Thành ủy tại phiên họp thường kỳ ngày 29/11/2019 (thống nhất theo đề xuất của Ban Tổ chức Thành ủy tại Tờ trình số 4591-TTr/BTCTU ngày 12/11/2019), cụ thể như sau:

Đối tượng khen thưởng: Bí thư Chi bộ khu dân cư (thôn) hiện sinh sống, làm việc, nghỉ hưu đang ở thành phố Đà Nẵng có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tiêu chuẩn khen thưởng:

- Là cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Bí thư Chi bộ khu dân cư có thời gian công tác từ 10 năm trở lên (liên tục hoặc cộng dồn năm công tác nếu thời gian công tác bị ngắt quãng) hoàn thành tốt nhiệm vụ hiện vẫn đang công tác hoặc đã thôi công tác.

- Đối tượng đề nghị khen thưởng trong thời gian công tác không bị xử lý kỷ luật. Chi bộ nơi đồng chí làm bí thư qua các năm xếp loại chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Thời gian tham gia công tác để xét khen thưởng:Thời gian tham gia công tác tính từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay.

Ban Tổ chức Thành ủy là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện việc xét chọn và đề nghị khen thưởng. Để nắm rõ hơn về việc xét chọn, công dân cơ thể liên hệ Ban Tổ chức Thành ủy, số 100 Lê Lợi, quận Hải Châu (hoặc Ban Tổ chức các Quận, huyện ủy; Đảng ủy Phường, xã) để được hướng dẫn.

Trân trọng!