HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Nội vụ
  •   
  •  
Ngày gửi: 17/03/2020
Nội dung: Tôi thấy một số thông tin tuyển dụng tại Sở Nội vụ tại phần đối tượng có quy định "Những trường hợp không có hộ khẩu tại thành phố Đà Nẵng phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn là Tốt nghiệp đại học loại Giỏi trở lên" còn những công dân có hộ khẩu TP. Đà Nẵng thì không yêu cầu như vậy. Tuy nhiên, theo Quy định tại Điều 1, Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ có nêu "Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật cán bộ, công chức. Cơ quan sử dụng công chức xác định các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển quy định tại điểm g khoản 1 Điều 36 Luật cán bộ, công chức nhưng không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập và báo cáo cơ quan quản lý công chức phê duyệt trước khi tuyển dụng”.
---------------
Sở Nội vụ trả lời câu hỏi trước đây của tôi như sau:

Tại Điều 38 Luật Cán bộ, công chức quy định nguyên tắc tuyển dụng công chức: "1. Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; 2. Bảo đảm tính cạnh tranh. 3. Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm. 4. Ưu tiên tuyển chọn người có tài năng, người có công với nước, người dân tộc thiểu số”.

Đồng thời tại Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 quy định: “Cơ quan sử dụng công chức xác định các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển quy định tại điểm g khoản 1 Điều 36 Luật cán bộ, công chức nhưng không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập và báo cáo cơ quan quản lý công chức phê duyệt trước khi tuyển dụng.

-------------
Hỏi: Vậy vì sao không quy định tất cả đối tượng thi tuyển công chức tại TP. Đà Nẵng đều phải đạt bằng GIỎI trở lên mà chỉ quy định người ngoài tỉnh phải có bằng giỏi (tuyển chọn người có tài năng)
Hỏi: Quy định đối tượng như vậy có phân biệt đối tượng theo NĐ 161 hay không? (trả lời trọng tâm là Có hoặc Không) (...."không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập  báo cáo cơ quan quản lý công chức phê duyệt trước khi tuyển dụng")
Người gửi: Trần Hữu Phước   Địa chỉ: Quảng Nam
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ

Kính gửi: Ông Trần Hữu Phước (email huuphuoc13@gmail.com)

    Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng đã nhận được email lần 2 của ông. Lời đầu tiên, xin được gửi lời cảm ơn trân trọng đến ông vì sự quan tâm, gópýcủa ông đối với công việc của ngành nội vụ nói chung và về công tác tuyển dụng nói riêng. Trên cơ sở ý kiến của ông, chúng tôi xin được phúc đáp như sau:

    Tại Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tại các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2020 thì những trường hợp không có hộ khẩu tại thành phố Đà Nẵng vẫn được nộp hồ sơ dự tuyển tuy nhiên quy định phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

    - Tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

    - Tốt nghiệp thạc sĩ thì phải tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên, chuyên ngành ở bậc thạc sĩ và đại học phải phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

    - Tốt nghiệp tiến sĩ thì chuyên ngành đào tạo ở bậc tiến sĩ và ngành tốt nghiệp ở bậc đại học phù hợp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

    Việc quy định tiêu chuẩn này phù hợp với thực trạng nguồn nhân lực của thành phố Đà Nẵng hiện nay. Trong đợt tuyển dụng lần này, thành phố Đà Nẵng sẽ tuyển dụng 130 vị trí. Trong khi đó, tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có hơn 190 trường hợp là đối tượng thu hút và đối tượng đào tạo theo đề án nguồn nhân lực chất lượng cao đang công tác nhưng chưa được vào biên chế. Các trường hợp này đều tốt nghiệp đại học loại giỏi trong nước và nước ngoài. Việc quy định điều kiện như vậy cũng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thành phố.

    Trường hợp ông có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển và tốt nghiệp loại giỏi thì thành phố Đà Nẵng vẫn luôn mở cửa để tạo điều kiện cho ông thi tuyển, trúng tuyển và bố trí công tác.

    Chúc ông mạnh khỏe.

    Trân trọng!