HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lao động Thương binh và Xã hội
  •   
  •  
Ngày gửi: 13/02/2020
Nội dung:  Tôi xin hỏi.con tôi đi bộ đội.nay xuất ngũ xin học lái xe sao trường dạy lái xe qk5 không nhận hồ sơ???
Trước khi nhập ngũ.. nhà nước vẫn có khuyến khích con em đi về sẽ cho học nghề.. lái xe.. Thợ hàn ...vv..này còn tôi xuất ngũ xin học lái xe mà vì lý do gì trung tâm đào tạo lái xe qk5 không nhận hồ sơ???
Người gửi: Dương Thị Hương   Địa chỉ: K81/7 ngô thì nhậm
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Trường Cao đẳng nghề số 5/BQP là trường trực thuộc Bộ Quốc phòng. Hiện nay, Bộ Quốc phòng có chủ trương giải thể. Do đó, Nhà trường dừng tuyển sinh tất cả các ngành, nghề đào tạo để làm thủ tục giải thể theo quy định.

Hiện nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đang phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an thành phố khảo sát nhu cầu học nghề của thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an có nhu cầu học nghề và tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí để hỗ trợ học nghề. Khi được UBND thành phố phê duyệt, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an thành phố sẽ thông báo đến từng địa phương và thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an có nhu cầu đăng ký học nghề; trên cơ sở đó Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đặt hàng cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo./.