HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Y tế
  •   
  •  
Ngày gửi: 18/11/2019
Nội dung:  Tôi xin hỏi: Tôi mua BHYT và đăng ký nơi Khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã thuộc tỉnh Thái Nguyên.Khi tôi đi khám tại bệnh viện quận Liên Chiểu_Đà Nẵng,và bệnhv không đủ trang thiết bị chuyên môn để điều trị.Vậy bệnh viện Liên Chiểu có thể cấp giấy chuyển viện lên tuyến trên hay không, quỹ BHYT có chi trả và tỷ lệ hưởng là bao nhiêu?
    Xin cảm ơn!
Người gửi: Phạm Thái Linh   Địa chỉ: 70 Đặng Chiêm, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội

 Theo quy định tại Khoản 3 Điều 14Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy địnhMức hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 và Khoản 7 Điều 22 của Luật BHYT: Trường hợp người có thẻ BHYTtự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến, sau đó được cơ sở nơi tiếp nhận chuyển tuyến đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác thì được quỹ BHYTthanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mức hưởng quy định tại Khoản 3 Điều 22 của Luật BHYT, trừ các trường hợp sau: cấp cứu; đang điều trị nội trú được phát hiện bệnh khác ngoài phạm vi chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tình trạng bệnh diễn biến vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 22 Luật BHYT:Trường hợp người có thẻ BHYTtự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ BHYTthanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này, cụ thể:

-Tại bệnh viện tuyến trung ương:40% chi phí điều trị nội trú.

-Tại bệnh viện tuyến tỉnh:60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31/12/2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01/01/2021 trong phạm vi cả nước.

Như vậy, trường hợp của Bạn đi khám chữa bệnh tại Bệnh viện quận Liên Chiểu là khám chữa bệnh không đúng tuyến, khi được chuyển lên tuyến trên (tuyến tỉnh) Bạn sẽ được hưởng quyền lợi 60% chi phí điều trị nội trú.

Trân trọng.