HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực:
  •   
  •  
Ngày gửi: 07/10/2019
Nội dung:  Thẻ tôi bảo hiểm đăng ký khám tại BV quận hải châu. Tôi có được chuyển sang thẻ khám bạn đầu tại BV giá đình được không
Người gửi: Nguyễn văn hoàng   Địa chỉ: Liên chiểu đà nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội

Theo quy định tại Điều 8,Thông tư 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế, việcđăng ký khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu tại cơ sở KCB BHYT tuyến xã, tuyến huyệnnhư sau:

Người tham gia BHYTđược quyền đăng ký KCB BHYTban đầu tại một trong các cơ sở KCBquy định tại Điều 3và Điều 4 Thông tư này không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Trong đó, Điều 3 xác định các cơ sởKCB BHYT ban đầu tuyến xãvà tương đương, Điều 4 xác định các cơ sở KCB BHYT ban đầu tuyến huyện và tương đương.

Hiện nay bệnh viện Gia đình được Bộ Y tế xếp tương đương tuyến huyện nên bạn có thể đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện này. Tuy nhiên, đây là bệnh viện tư nhân, Bạn nên lưu ý khi đi KCB BHYT có đóng phần chênh lệch ngoài chi phí được hưởng theo mã quyền lợi trên thẻ BHYT.

Trân trọng./.