HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Công thương
  •   
  •  
Ngày gửi: 24/09/2019
Nội dung: tôi là một lái xe của một hãng taxi truyền thống. Nhưng gần 3 năm nay chưa được doanh nghiệp hãng taxi ký hợp đồng lao động và không được đóng bảo hiểm xã hội 
Người gửi: Trần Văn Binh   Địa chỉ: Quang Tiến - Sóc Sơn - Hà Nội
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tại Khoản 1 Điều 18 Bộ luật Lao động 2012 quy định về giao kết hợp đồng lao động:

“Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.”

Tại Khoản 1, Khoản 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động:

“1. Lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.

2. Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 và hằng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội.”

Căn cứ quy định nêu trên,khi tuyển dụng người lao động vào làm việc cho mình thì người sử dụng lao động có trách nhiệm giao kết hợp đồng lao động và thực hiện lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.

Trường hợp của ông đã làm việc được gần 03 năm nhưng doanh nghiệp không ký hợp đồng lao động và không tham gia bảo hiểm xã hội là chưa đúng quy định pháp luật. Để đảm bảo quyền lợi của mình, ông có thể kiến nghị đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đóng trụ sở để được giải quyết theo quy định pháp luật./.