HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Quản lý đô thị
  •   
  •  
Ngày gửi: 08/09/2019
Nội dung: Kính gửi UBND Quận Thanh Khê,
Cơ sở kinh doanh trứng gia cầm tại địa chỉ 335-337-339-341 đường Huỳnh Ngọc Huệ kinh doanh trứng gia cầm nhưng không giữ vệ sinh chung khu vực, gây mùi hôi thối khó chịu. Nhất là khi thời tiết nắng nóng thì mùi hôi thối nồng nặc, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt dân cư xung quanh. Mặc dù đã nhiều lần kiến nghị nhưng chủ hộ kinh doanh cũng chỉ thực hiện vệ sinh khi có các đoàn kiểm tra, xong đâu lại vào đó, mùi hôi thối trở lại như xưa.
Kính đề nghị chính quyền địa phương có giải pháp xử lý trả lại môi trường trong sạch cho người dân.
Trân trọng cảm ơn!

Người gửi: Phạm Thị Thu Nga   Địa chỉ: 343 Huỳnh Ngọc Huệ, P/Hòa Khê, Q.Thanh Khê, Tp Đà nẵng
Đơn vị trả lời: UBND Quận Thanh khê

Ngày 19/9/2019, UBND quận Thanh Khê đã có Thông báo số 149/TB-UBND về viêc giải quyết đơn phản ánh của công dân về tình trạng ô nhiễm môi trường đối với cơ sở kinh doanh trứng gia cầm Út Ly. Theo đó, 1.Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí tại Cơ sở kinh doanh trứng gia cầm Út Ly tại Phiếu kết quả thử nghiệm số 101-DVK/TQM của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng như sau:

TT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kết quả lấy mẫu và so sánh với Quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành

Vị trí K

Kết quả đo đạc (Với phương pháp thử là MASA 701): Mẫu không khí lấy tại số nhà 333 Huỳnh Ngọc Huệ liền kề hộ kinh doanh trứng gia cầm Út Ly

QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh

1

H2S

mg/m3

0,028

0,042

Nhận xét: Mùi hôi phát sinh từ Cở sở chủ yếu là mùi trứng đã hư hỏng (mùi của khí H2S). Từ kết quả phân tích cho thấy các chỉ tiêu chất lượng môi trường không khí tại Cơ sở đều năm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành.

Bên cạnh đó, UBND quận cũng Yêu cầu Ông Phan Văn Thôi - Chủ hộ kinh doanh trứng gia cầm Út Ly tại 335-337-339-341 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Hoà Khê Trong quá trình hoạt động phải thực hiện đúng các quy định bảo vệ môi trường, trang bị phương tiện chứa đựng và xử lý chất thải rắn (chú ý xử lý kịp thời đối với các loại trứng bị hư hỏng, vỡ, dập…), xử lý triệt để vấn đề phát sinh mùi hôi, tuân thủ các quy định về trật tự giao thông. Đồng thời, giao UBND phường Hoà Khê Tiếp tục theo dõi, giám sát việc chấp hành các nội dung nêu trên của hộ ông Phan Văn Thôi, xử lý theo thẩm quyền nếu cơ sở cố tình vi phạm.