HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực:
  •   
  •  
Ngày gửi: 08/08/2019
Nội dung: Con tôi hiện đang có hộ khẩu thường trú tại Quảng Nam.  Tôi muốn cho con tôi nhập khẩu vào nhà bác đang sinh sống ở thành phố Đà Nẵng,   thì thủ tục nhập khẩu như thế nào. Xin cảm ơn. 
Người gửi: Nguyễn Thị Nguyệt   Địa chỉ: Quảng Nam
Đơn vị trả lời: Công an Tp

Công an TP Đà Nẵng kính trả lời như sau:

Việc giải quyết đăng ký thường trú vào thành phố trực thuộc trung ương được quy định tại Điều 20, Luật cư trú 2006, sửa đổi, bổ sung 2013. Theo đó, cháu nhập khẩu vào nhà bác ruột phải thuộc một trong hai trường hợp là "Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ: (Điểm d, Điều 20) và "Người chưa thành niên độc thân về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột".

Nếu công dân đủ điều kiện nhập khẩu vào thành phố trực thuộc Trung Ương, thì công dân cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu;
- Giấy chuyển hộ khẩu (Do Công an nơi đăng ký thường trú hiện tại cấp);
- Giấy tờ tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp tại Đà Nẵng (có thể được thay thế bởi sổ hộ khẩu);
- Giấy tờ chứng minh thuộc một trong 02 trường hợp nêu trên.
Trân trọng.