HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
  •   
  •  
Ngày gửi: 05/08/2019
Nội dung:  con tôi là giáo viên  ngoại ngữ dạy tiếng Anh THPT tự tìm học bổng nước ngoài ( anh quốc) và được thành phố cho đi và cho hưởng 40% lương cơ bản trong thời gian đi học và đã tốt nghiệp xuất sắc bằng THẠC SỸ . nay trở về sở GDĐT và dạy tiếp trường cũ.
Hỏi con tôi có được hưởng lương ưu đãi theo quyết định số 28/2019/QĐ-UBND không?
Người gửi: phạm công lương   Địa chỉ: 48 cao xuân dục , thuận phước, hải châu, đà nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo

Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo xin trả lời như sau:

Căn cứ Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng (sau đây viết tắt là Quyết định số 28) thì đối tượng sẽ được tuyển chọn và cử đi học sau đại học theo quy định tại Điều 28 và Điều 30, sau khi được tuyển chọn và có quyết định cử đi học sau đại học theo Quyết định số 28, học viên sẽ phải ký kết hợp đồng đào tạo với cơ quan đơn vị sử dụng lao động và cơ quan quản lý chính sách quy định tất cả các trách nhiệm, nghĩa vụ (trong đó có cam kết thời gian làm việc cho thành phố) và quyền lợi của các bên.

Như vậy, theo câu hỏi của ông thì con của ông được thành phố cử đi học nhưng không thuộc đối tượng được cử đi đào tạo sau đại học theo Quyết định số 28 nên sẽ không được hưởng các quyền lợi nêu trong quyết định này.

Trân trọng./.