HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Tư pháp
  •   
  •  
Ngày gửi: 02/07/2019
Nội dung: Kính chào Ban biên tập.
Kính chào cơ quan Công an TP.
Hiện tôi muốn làm sổ tạm trú cho cháu của tôi(công nhân viên) đến ở tại nhà của tôi thì thủ tục như thế nào, vì tôi được biết đã có những quy định mới khi làm giấy tạm trú.
Kính mong ban biên tập cũng như quý cơ quan cho tôi thông tin cụ thể, tôi xin chân thành cảm ơn. 
Người gửi: Hoàng Mạnh Sinh   Địa chỉ: Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp

Về thủ tục đăng ký tạm trú theo quy định tại Điều 16 Chương III Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định:

  1. Hồ sơ đăng ký tạm trú bao gồm:

a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu (đối với các trường hợp phải khai bản khai nhân khẩu);

b) Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ (trừ trường hợp được chủ hộ có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú đồng ý cho đăng ký tạm trú thì không cần xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp). Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ thì phải được người cho thuê, mượn, ở nhờ đồng ý cho đăng ký tạm trú vào chỗ ở của mình và ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ, tên; trường hợp cho thuê, mượn, cho ở nhờ đã có ý kiến bằng văn bản đồng ý cho đăng ký tạm trú vào chỗ ở của mình không phải ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó thường trú.

2. Người tạm trú được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ tạm trú hoặc đồng ý cho đăng ký tạm trú tại nơi thường trú của chủ hộ thì việc đồng ý phải được ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ tên và ngày, tháng, năm.

3. Người đăng ký tạm trú nộp hồ sơ đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn.