HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
  •   
  •  
Ngày gửi: 04/06/2019
Nội dung:  Xin hỏi trường hợp chủ sở hữu doanh nghiệp là người nước ngoài, và doanh nghiệp đang nợ thuế, đang trong thời gian tạm dừng kinh doanh ( có giấy xác nhận tạm ngừng kinh doanh trong 1 năm của Sở Kế hoạch đầu tư), vậy cho tôi hỏi trường hợp này người nước ngoài có được phép xuất cảnh khỏi Việt Nam không ạ? Xin cảm ơn
Người gửi: Nguyễn Ly   Địa chỉ: Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp

Theo Điều 28 Luật 47/2014/QH13 về Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam về “Các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh và thời hạn tạm hoãn xuất cảnh”, Điểm C Khoản 1 quy định: “Chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế”.

Về thẩm quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh với trường hợp thuộc Điểm C Khoản 1 Điều 28 Luật 47/2014/QH13 do Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quyết định tạm hoãn xuất cảnh (Quy định tại Khoản 2 Điều 29 Luật 47/2014/QH13).

Do vậy, trường hợp này công dân phải liên hệ Cơ quan quản lý thuế  để biết NNN là chủ doanh nghiệp đang nợ thuế có bị tạm hoãn xuất cảnh hay không.